FROkostseminarer endring og omstilling

Bli inspirert! Vi gir deg faglig kunnskap

Våre seminarer er kostnadsfrie

oversikt høsten 2015
1000

er antall bedrifter AS3 har hjulpet med å håndtere og gjennomføre endringsprosesser siden 1989. Vi hjelper bedrifter med å håndtere og gjennomføre gode endrings- og omstillingsprosesser.

våre tjenester
Våre tjenester

OUTPLACEMENT og nedbemanning
Vi støtter bedrifter og hjelper overtallige ut i ny jobb

Karriere og prestasjon
Utløs potensialet som ligger i alle medarbeidere og ledere 

endringskapasitet
Vi hjelper bedrifter med å håndtere og gjennomføre endringer

Stress og arbeidsglede
Vi forebygger stress og sykefravær

Våre tjenester

Transisjonsteorien

Les om transisjonsteorien - AS3s teoretiske grunnlag. Transisjonen er den indre, psykologiske prosessen mennesker går igjennom når de blir påvirket av en endring.

transisjoner og omstilling

Følg vår blogg!

Vi gir deg innsikt i endringsprosesser, karriereutvikling, nedbemanning og outplacement

Blogg

AS3s Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og lær mer om endringsprosesser!