Følg vår blogg!

Coachingutdannelse gjennom As3 Lær deg å lede medarbeidere i endring

Ta vår coachingutdannelse og styrk dine medarbeidere i endringsprosesser

68 % av private og offentlige ledere er ikke i tvil: Coaching er deres foretrukne utviklingsverktøy. I en tid hvor samfunnstrenden går mot skreddersydde løsninger har coaching stor kraft. Metoden tilpasser seg nemlig den enkeltes situasjon eller virksomhetens spesielle vilkår, og skaper på den måten gode resultater. 

Profesjonell coaching i endringsprosesser

Et mål som ofte brukes i profesjonell coaching i arbeidslivet er å hjelpe mennesker gjennom endringer. AS3s transisjonsbegrep dekker den mentale prosessen som finner sted når vi står overfor en betydningsfull endring og skal omstille oss. Transisjonen kan skyldes ytre faktorer, som endringer på arbeidsplassen, men den kan også igangsettes av et indre ønske om for eksempel personlig utvikling eller karriereskifte.

Uansett hva som vekker behovet for coaching skjer det alltid en form for transisjonsprosess.

Du vil få dyp innsikt i coaching som fag, og styrker din kompetanse til å lede andre gjennom endringer. 

Tre nivåer med coaching

  1.      Foundation 
  2.      Practitioner
  3.      Senior Practitioner
Les mer om de ulike coachingnivåene

Senior Practitioner Coacher

AS3 Transition Norge

Coach og karriereveileder Sissel Brune Henriksen

Sissel Brune Henriksen

Transition Coach Senior Practitioner

Send en mail til sissel for mer informasjon om coaching-utdannelsen
Signe Haver, karriereveileder

Signe Haver

Transition Coach Senior Practitioner

av ledere mener coaching er deres foretrukne utviklingsverktøy

Informasjon om coaching

Ønsker du mer informasjon?

Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse