Følg vår blogg!

Transition Coach Bli en bedre leder!

Ta en coachingutdannelse og styrk andre med å oppnå resultater

Siden 2008 har AS3 konsernet tilbudt sine ansatte sin egen coaching-utdannelse. Vi tilbyr nå denne utdannelsen til våre kunder som ønsker å utvikle sine ledere. Målet med en coaching-utdannelse er at man som leder kan skape bedre resultater gjennom sine medarbeidere.  

68 % av private og offentlige ledere er ikke i tvil: Coaching er deres foretrukne utviklingsverktøy. I en tid hvor samfunnstrenden går mot skreddersydde løsninger har coaching stor kraft. Metoden tilpasser seg nemlig den enkeltes situasjon eller virksomhetens spesielle vilkår, og skaper på den måten gode resultater. Flere og flere ledere tar derfor en forretningsmessig beslutning om å investere i coaching av virksomhetens ledere og medarbeidere.

Coaching er kjent for å være et sterkt middel til å nå et mål. Metodens popularitet består blant annet av evnen til å effektivt forankre ny læring, være kompetanseutvidende og optimere prestasjoner. Men coachingens popularitet beror ikke bare på verktøyets resultater. Å arbeide med personlig utvikling oppleves samtidig meningsfult for den enkelte medarbeider, leder eller organisasjon.

Profesjonell coaching

Et mål som ofte brukes ved profesjonell coaching i arbeidslivet er å hjelpe mennesker gjennom endringer. AS3s transisjonsbegrep dekker den mentale prosessen som finner sted når vi står overfor en betydningsfull endring og skal omstille oss. Transisjonen kan skyldes ytre faktorer, som endringer på arbeidsplassen, men den kan også igangsettes av et indre ønske om for eksempel personlig utvikling eller karriereskifte. Uansett hva som vekker behovet for coaching skjer det
alltid en form for transisjonsprosess.


Når man skal tilpasse seg endringer eller utvikle nye sider av seg selv, kan det være en stor fordel å ha en profesjonell samtalepartner ved sin side. Coachens rolle er å hjelpe deg videre til neste utviklingssone med respekt for å ikke gå for raskt frem, men ved å hjelpe deg med å øke din mentale beredskap. 

Tre nivåer med coaching

  1.      Foundation 
  2.      Practitioner
  3.      Senior Practitioner
Les mer om de ulike coachingnivåene

Senior Practitioner Coacher

AS3 Transition Norge

Coach og karriereveileder Sissel Brune Henriksen

Sissel Brune Henriksen

Transition Coach Senior Practitioner

Send en mail til sissel for mer informasjon om coaching-utdannelsen
Signe Haver, karriereveileder

Signe Haver

Transition Coach Senior Practitioner

av ledere mener coaching er deres foretrukne utviklingsverktøy

Informasjon om coaching

Ønsker du mer informasjon?

Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse