Følg vår blogg!

et praktisk program om Endringledelse

Endringer blir ofte møtt med motstand og manglende aksept i bedriften. Likevel er evnen til rask og effektiv omstilling viktig, både for private og offentlige virksomheter. AS3 Transition har utviklet et praktisk ledertreningsprogram som forbereder din virksomhet på å håndtere de endringer som kommer. Det er utformet slik at det kan tilpasses virksomhetens situasjon for å styrke gjennomføringsevnen i virksomheten. 

Vår endringsledelseskonsept - Transition Management Programme - er et utviklingsprogram for ledere som ønsker å bli bedre til å motivere gjennom endringer. Programmet består av fire moduler som knyttes sammen av individuell opplæring og personlig coaching. For at lederen skal være trygg på at han eller hun klarer å omsetteteorien i praksis, får vedkommende anledning til å prøve ut metodene i sin egen hverdag underveis. 

Slik får lederen reflektert over sin egen evne til å håndtere transisjoner: Den menneskelige oppfatningen av en endring. Kort sagt: Transition Management Programme gjør virksomheten smidigere og forbereder den på en fremtidig endring. 

Hvordan bli en god endringsleder?

Modul 1: Hva er en transisjon? Hvordan kan lederen analysere transisjonsmønstre og adferd til medarbeidere i en endringsprosess?

Modul 2: Hvordan oppstår og fungerer motstand? Hvordan kan en leder håndtere og redusere motstand i praksis? Et viktig moment i god endringsledelse.

Modul 3: Hvordan kan dialog brukes til å skape aksept for endringen og forretningsmålene? Hvilke dialogverktøy kan en leder bruke for å påvirke mennesker som går igjennom transisjoner?

Modul 4: Hvordan kan lederen stille klare krav og skape et tydelig lederskap? Konkrete metoder for å bygge opp aksept for endringer og for å prioritere ledelsesinnsatsen i en endringsprosess. 

Målgruppe: Ledere med personalansvar eller ansvar for implementeringen av endringen

Varighet: Hver modul tilsvarer en halv dag. Hele programmet inkludert individuell oppfølging og coaching varer i ca 3 mnd. 

Endringsledelse

Book et møte for mer informasjon

Dette programmet er effektivt i all sin enkelhet Deltaker i Transition Management Programme

Yngvar Sjoner

Yngvar er Head of Change Capacity i AS3 Transition. Ønsker du kontakt med han om hvordan din bedrift kan få hjelp til å gjennomføre endringer?

kontakt yngvar direkte
Yngvar Sjoner
Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse