Følg vår blogg!

Head of Marketing and sales support Hege Lundby Mathisen

Hvilke hovedoppgaver/ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

Jeg har ansvaret for markedsføringen og hjemmesidene til AS3 Transition. I tillegg har jeg ansvar for at alt salgsmateriell er 'up-to-date' og at kunder mottar tilbud innen fristen. Hovedoppgaver består av publisere og annonsere blogginnlegg, planlegge frokostseminarer,

Hva er din bakgrunn?

Siden 2005 har jeg jobbet med digital markedsføring og hjulpet små og store bedrifter med å bli funnet på nettet. Jeg tok i 2010 en mastergrad i organisatorisk endring på Hawaii Pacific University og søkte meg over i en bransje som jobbet med endringsprosesser og omorganisering. AS3 Transition ble mitt valg i 2011 og her har jeg hatt ansvar for å hjelpe og rådgi kunder med hvordan man bør gjennomføre hovedsakelig nedbemanningsprosesser. Med større behov for markedsføring har jeg nå ansvaret for all markedsføring av våre tjenester. Dette er et fag jeg brenner for og har også videreutdannet meg innen digital markedsføring og inbound marketing.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Jeg synes det er kjempeinteressant å følge med på utviklingen av digital markedsføring. Å kunne jobbe med dette, samt markedsføre tjenester som hjelper mennesker og bedrifter til å gjennomføre nedbemanninger og organisatoriske endringer på en profesjonell måte gir meg god verdi. I tillegg ser jeg at blogginnleggene vi publiserer treffer folk som søker svar på ulike problemstillinger. 

Hege Lundby Mathisen

Head of Marketing & Sales Support

Kontakt hege på mail
Hege Lundby Mathisen, markedssjef

Påmelding nyhetsbrev

Motta vårt faglige nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse