Følg vår blogg!

Kvalitets- og leveranseansvarlig Jeanette Flagstad

Hvilke hovedoppgaver/ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

Jeg har ansvaret for at personene som får program hos AS3 blir møtt av profesjonelle og faglig dyktige rådgivere i hele landet, samt at kandidatportalen og karrieresenteret understøtter deres jobbsøkerprosess på best mulig måte. Ved å ta ut statistikk, avholde jevnlige fagsamlinger, sparringssamtaler, sertifiseringskurs og erfaringsutvekslingsmøter for rådgiverne holder vi hele tiden fokus på elementene som bidrar til at kandidatene kommer i jobb. Har også egne kandidater i jobbrådgivning og coaching.

Jeg har også ansvaret for rekruttering av nye rådgivere. 

Hva er din bakgrunn?

12 års erfaring innenfor HR-rådgivning, ledelse og lederutvikling i Aker Solutions.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

At vi hver dag får lov til å bidra i menneskers utviklings- og endringsprosesser, og videre se at de lykkes med målene de setter seg. 

LEdige jobber i AS3 Transition

Jeanette Flagstad

Kvalitet- og leveranseansvarlig i AS3 Transition

Jeanette Flagstad, kvalitetsleder

Book et møte

Med Jeanette eller en annen dyktig medarbeider. Skriv hva henvendelsen gjelder og du blir kontaktet av riktig person.

Møt våre rådgivere

I AS3 Transition

rådgivere AS3 Transition
Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse