Følg vår blogg!

head of as3 executive norge Siw Elisabeth Seland

Siw Elisabeth Seland startet hos oss 1. februar 2017 som Head of AS3 Executive Norge. Hun vil ha resultat- og fagansvar innen dette forretningsområdet, og arbeide med både salg, rådgivning, leveranser og fagutvikling knyttet til tjenester som kategoriserer under Executive.

Siw har lang og omfattende toppledererfaring fra store norske og internasjonale konsern, primært i finansbransjen. Gjennomgående har fokuset vært på strategiarbeid, forretnings- og produktutvikling og salg/marked. Herunder følger også organisasjons- og lederutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis.

Hun har blant annet hatt ansvar for oppstart, utvikling og daglig drift av Storebrand Baltic i Vilnius med 350 ansatte. Samtidig som selskapet i Vilnius ble bygget opp, startet nedbemanningsprosesser ved hovedkontoret i Norge og datterselskapet i Sverige. Dette har gitt henne betydelig erfaring fra omstilling, endring og effektivisering. Storebrand Baltic er overtatt av Cognizant.

Siw har hatt stor suksess med å etablere effektive ledergrupper, og har utført planmessig coaching for utvikling av ledere. Resultatet av tett oppfølging av både unge og mer erfarne ledere i lederteamet førte til forståelse og aksept for hverandres styrker og svakheter – og ga økt lønnsomhet for virksomheten. Av personlige egenskaper kan fremheves evnen til å skape tillit, lytte, samarbeide og se strategiske muligheter. Det er sagt om Siw at hun er har god drive, stor gjennomføringsevne og opptrer profesjonelt i alle sammenhenger.

Vi ønsker Siw hjertelig velkommen til AS3 Executive.

as3 executive

Siw Seland

Head of AS3 Executive

siws linkedin profil
Siw Seland, leder for AS3 Executive
Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse