Følg vår blogg!

Yngvar sjoner starter som Head of Change Capacity

Yngvar Sjoner startet i AS3 Transition 2. januar som Head of Change Capacity. Det betyr at han vil ha fagansvaret for vår avdeling Change Capacity som jobber med endringskapasitet og endringsledelse.

Yngvar Sjoner har 22 års erfaring som organisasjonspsykolog, leder-/ organisasjonsutviklingskonsulent og senior HR-leder, hvorav 18 er i internasjonal og flerkulturell sammenheng.

Gjennomgående har fokuset vært på lederutvikling og organisasjonsutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis. Yngvars brede erfaring og tunge faglige utgangspunkt gjør at han evner å hjelpe ledere til å skjære igjennom for å kunne lykkes med det vesentligste i endrings- og utviklingstiltakene i organisasjonen. Yngvar har en spesiell interesse i å hjelpe lederteam til å være drivere for endring og prestasjonsforbedring i egen organisasjon. Av personlige egenskaper kan fremheves evnen til å lytte, skape tillit og se helhetlige behov og individuelle utfordringer samtidig.

Yngvar arbeider med alle faser av prosjektene; rådgivning og design, ledelse, gjennomføring og evaluering, og har i all hovedsak jobbet i og med kunnskapsbaserte virksomheter.

Yngvar har ord på seg for å være god til å forenkle og forklare komplekse faglige problemstiller på en forståelig måte, og samtidig ivareta faglig profesjonalitet.

Yngvar kommer fra DNV GL som Vice President, Leadership Development. 

Vi ønsker Yngvar hjertelig velkommen til AS3 Transition

les mer om change capasity/endringsledelse

Yngvar Sjoner

Head of Change Capasity

Yngvar sjoner på linkedin
Yngvar Sjoner
Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse