Følg vår blogg!

karriereutvikling i vg VG øker stadig tempoet

Endrede medievaner stiller store krav til mediehus som Verdens Gang. Innovasjon har aldri vært viktigere, og bedrifter som VG er derfor i konstant endring. For å imøtekomme forbrukernes krav, er VG avhengige av å kunne implementere endringer i høyt tempo. Det har AS3 lagt til rette for.

 

Siden 2003 har selskapet sett stadig dårligere resultater på bunnlinjen – annonseinntektene faller, mens det digitale medieforbruket er i sterk vekst.  Samtidig har VG vært blant de fremste i bransjen på innovasjon og nyskapning, og er derfor et av få mediehus som kan vise til positive resultater. For å holde takt med forbrukertrender i eksplosiv utvikling, valgte VG å inkludere AS3 i omorganisering og lederutvikling – slik at de kan møte forbrukernes behov raskere og mer presist enn tidligere.

Dette la vi i AS3 vekt på når vi jobbet med VG:

  • Styrke ledelsen for å sikre produktivitet .
  • Å gi ledere tid til selvrefleksjon i endringsprosesser, slik at de kan påvirke sine medarbeidere positivt gjennom egne handlingsmønstre.
  • Ledere gjennomgår transisjoner akkurat som medarbeidere – det er viktig å gi dem arbeidsrammer de er fortrolige med.
  • I endringsprosesser er det viktg å gi alle involverte muligheten til å velge om de ønsker å bli i bedriften eller ei.
«Det har vært et enormt skifte i medieforbruk , og vi har derfor behov for å utvikle nye arbeidsmetoder som hjelper oss med raskere implementering av endringer.» Nina Westgaard, Organisasjonsdirektør i VG
Mikrofon hos mediehuset Verdens Gang

Ønsker du mer informasjon om AS3 Transition og hvordan vi jobber?

Følg vår blogg og bli inspirert!

blogg
Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse