Følg vår blogg!

Stress & sykefravær Reduser stress og sykefravær

Forebygg stress og sykefravær

AS3 hjelper ledere og medarbeidere med å forebygge stress og sykefravær. Vi bistår ansatte med stressrelaterte problemer for å få dem til å prestere optimalt igjen.

 

AS3 Transition tilbyr programmer for å optimalisere trivselen og prestasjonene hos medarbeidere slik at stressnivået kan reduseres og sykefraværet minskes. Dette oppnår vi på to forskjellige måter; rådgivning med den enkelte, og utvikling av ledergrupper - slik at de fanger opp medarbeideres stress og tendenser til sykefravær. Stress og sykefravær koster samfunnet dyrt.

kontakt oss for mer informasjon

Økt velvære gir bedre resultater

Jobbmessige resultater og velvære er to faktorer som avhenger av hverandre, og kan påvirkes av godt lederskap. Det er ingen tvil om at mennesker som trives og som leverer gode resultater, er mindre syke og håndterer utfordringer og endringer på bedre måter enn de som ikke trives og som sliter resultatmessig.


Individuelle programmer og coaching for ledere

Vårt program leveres både til enkeltindivider og ledergrupper. På individnivå jobber vi for å gi mottakeren de nødvendige verktøy som trengs for stresshåndtering i hverdagen, i tillegg til at vi sørger for økt velvære, å finne tilbake til jobbgleden og å videreutvikle medarbeidere og lederes jobbmessige resultater. Vi gir også ledere den innsikten de trenger for å kunne ha gode samtaler rundt medarbeideres evne til å prestere godt i jobben - slike samtaler skal, hvis de utføres på gode måter, bidra til økt produktivitet, motivasjon og jobbglede.

14

.. milliarder norske kroner koster stress og sykefravær for Norge - hvert år.

«Lange sykemeldinger kan ofte forebygges dersom årsaken er vedvarende negativt stress. Fremgangsmåten er samtale, velprøvde teknikker og verktøy som bidrar til å redusere stressopplevelsen og øke opplevelsen av mestring for den det gjelder». Inger Christine Lindstrøm, Rådgiver i AS3 Transition
Bilde av rådgiver Inger-Christine Lindstrøm

Ønsker kontakt

Ønsker du mer kontakt om hvordan vi hjelper bedrifter med å forebygge stress og sykefravær?

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og lær mer!

Nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av egen kompetanse