Følg vår blogg!

Jobbskifte En tid for nye muligheter

Av Martine Austad Langberg - Organisasjonspsykolog i AS3 Transition

Vinteren kommer!

”Vinteren kommer!” Slik lyder spådommen fra sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale, med klare henvisninger til Game of Thrones-universet der vinteren er mørk, dyster og kan vare i årevis. Det er ingen tvil om at norsk økonomi og arbeidsliv går tøffere tider i møte. Samtidig har muligheten for utvikling og nytenkning sjelden vært større.

Kriser, personlige eller samfunnsmessige, er en unik tid for å se muligheter. Det kan høres ut som en klisjé eller et utslitt ordtak, men faktum er at vi mennesker ofte må tvinges ut av komfortsonen for å oppdage det som ligger rett fremfor oss.

Kan lykken være å miste jobben?

Alle store endringer begynner med enkeltindividers tro på egne evner til å mestre. I AS3 Transition møter vi daglig mennesker som har blitt nedbemannet fra det som en gang var gode, trygge jobber. Felles for mange er at de, etter en viss tid, faktisk er glade for at det skjedde! Krisen ved å bli nedbemannet har tvunget dem til å se nye muligheter. De benytter denne tiden til å finne ut hva de egentlig har lyst til og hvilke verdier de står for. Mange får et nytt bilde av sin egen kompetanse når man blir nødt til å tenke etter, gjerne etter mange år med rutine ”fordi det alltid har vært sånn”. Noen starter sin egen bedrift, andre bruker ferdighetene sine i helt nye bransjer og fagområder.

Å gå så langt som å si at ”lykken er å miste jobben” kan virke brutalt for dem som nettopp har opplevd det. Likevel erfarer vi at svært mange som har opplevd det vil møte et slikt utsagn med et anerkjennende smil. Å miste den gamle jobben handler etter hvert mer om de dørene som åpner seg enn om de som lukkes, selv om det gjerne tar litt tid før man innser det selv.

Kan vi ikke bare vente til det går over?

Evnen til å se nye muligheter vil videre være helt avgjørende for norske virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Det er bred enighet om at innovasjon og nytenkning har stor betydning for hvilke bedrifter som vil være med på å definere fremtiden vår. Likevel er det få som tar innover seg hva det innebærer å ikke endre seg. Det kan virke skremmende for mange å måtte omskolere seg, satse på nye produkter eller la IT-systemer erstatte oppgaver man aldri kunne forestille seg at ble overflødige. Konsekvensene av å stikke hodet i sanden og ”vente til det går over” vil etter all sannsynlighet være mer fatale enn frykt for nye IT-løsninger eller det å endre tankesett eller lære seg nye arbeidsmåter.

Det blir som i Game of Thrones; man kriger mot de fiendene man umiddelbart opplever som truende. Samtidig gjør det oss blinde for den virkelige trusselen, den som virkelig vil kunne endre tilværelsen slik vi kjenner den. Da er det viktig å være godt forberedt.

Ny jobb - hva nå?

På samfunnsnivå byr ”vinteren” også på uventede muligheter midt i alt det tunge. Så lenge pengene kan pumpes opp fra havbunnen er det lite grunn til å tenke nytt. Norsk økonomi har vært ute en vinternatt før, selv om sommeren har vart lenge. I 2016 har vi, som sentralbanksjefen også påpeker, gode forutsetninger for å kle oss for det som måtte komme. Befolkningen er høyt utdannet. Stavanger-regionen myldrer av dyktige ingeniører og fagarbeidere som nå må redefinere kompetansen sin og se etter nye satsningsområder. Hvem vet hvor disse kloke hodene vil kanalisere kompetansen sin i årene fremover? Kanskje mot fornybar energi? Nye måter å samhandle på? Løsninger på klimakrisen?  

Vinteren banker på døra. Heldigvis er vinterluften frisk og full av muligheter.

Karriererådgivning i as3 transition
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger