Følg vår blogg!

Endre atferd og Øk prestasjonene

Hvorfor fører ikke økt måling til forbedrede prestasjoner?

En av de mest seiglivede mytene i arbeidslivet, er troen på sammenhengen mellom måling og prestasjon. «What gets measured, gets done» er en kjent frase som har vært i omløp i hvert fall siden 70-tallet. Det er riktig at det som blir målt blir gjort, men blir det gjort bedre? Blir det gjort enda bedre av hyppigere og mer detaljerte målinger?

Hvordan påvirke resultatet

Selvfølgelig ikke. Hele logikken hviler på sviktene grunnlag. Vi snakker ofte om resultater og prestasjoner om hverandre. Jeg mener det er noen viktige forskjeller. En prestasjon kan defineres som den innsats du legger ned for å skape et resultat. En prestasjon er altså en atferd. Du sier eller gjør noe. Og skal du forbedre denne prestasjonen, må du nødvendigvis si eller gjøre noe annerledes. Du må altså endre på din atferd. Resultater er alltid noe som ligger bak oss i tid. Vi kan ikke påvirke resultatet. Det ble som det ble. Prestasjonen er den aktive ingrediensen som vi kan påvirke.

For eksempelets skyld kan vi si at måleinstrumentet denne gangen er badevekten, et fryktet måleredskap for mange. Om du ønsker å gå ned i vekt, så hjelper det ikke å gå på badevekten 3 ganger om dagen. Veiingen i seg selv vil ikke føre til noen endring. Du må foreta endringer i kosthold og aktivitetsnivå. 

I toppidretten har de skjønt denne viktige forskjellen i mange år. Ikke sjelden hører vi idrettsutøvere snakke om å «fokusere på arbeidsoppgavene», ikke målet eller det ønskede resultatet. Arbeidsoppgavene er atferden. De må gjøre noe veldig konkret som de har trent mye på, og fått detaljerte tilbakemeldinger på. Gjør de det riktig teknisk og taktisk, så kan resultatene komme.

Det samme gjelder på jobben.  Dersom leder og medarbeider bruker tiden på å analysere hvilken atferd som fører til bedre resultater, og fokuserer på nødvendig endring, så vil prestasjonene forbedres og resultatene komme. Målingene kan hjelpe deg til å identifisere ønsket endring og progresjon på veien, men bidrar ikke i seg selv direkte til forbedring av prestasjoner eller resultater.

Hvordan endre atferd

Det er altså endringer som kan føre til forbedrede prestasjoner. Derfor er prestasjonsledelse et viktig element i enhver endringsprosess, og omvendt. Et eksempel som mange kanskje kjenner igjen er organisasjoner som har erkjent at den må bli mer kundefokusert. Denne erkjennelsen av situasjonen fører sjelden til noen spontan forbedring. Kanskje er svaret like enkelt som det er vanskelig. Den enkelte vet ikke hva endringen innebærer av endret atferd, og dermed hva konkret en skal gjøre annerledes i morgen. Hva skal jeg gjøre mer av, mindre av eller annerledes, når jeg nå skal være mer kundefokusert? Organisasjonen har ikke tatt seg bryet med å detaljere i konkret atferd og rent praktisk, hva som er den nye suksessatferden. Kanskje er det også litt flaut å etterspørre dette. Vi vet jo alle hva bedre kundebehandling og økt servicenivå betyr... eller, vet vi det?

Prestasjonsledelse krever dermed god endringsledelse, helt frem til endret atferd.

Yngvar Sjoner

Head of Change Capacity

Yngvar Sjoner på linkedin
Yngvar Sjoner - endringsleder

Frokostseminar endring og prestasjon

Meld deg på et av våre froksosteminarer og lær mer om prestasjoneledelse

frokostseminarer hos as3 transition
Det er altså endringer som kan føre til forbedrede prestasjoner. Derfor er prestasjonsledelse et viktig element i enhver endringsprosess, og omvendt. Yngvar Sjoner
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger