Følg vår blogg!

Hvordan prioritere Arbeidstid?

-Skrevet av Hege Lundby Mathisen, Head of Marketing & Sales support i AS3 Transition

Et vagere skille mellom arbeid og fritid preger mange norske arbeidsplasser. Vi jobber til nesten alle døgnets tider. Vi vil oppnå anerkjennelse og være den ideelle medarbeider. Men denne utviklingen har også en skyggeside. 

For meg betyr arbeidsplassen mye. Jeg er engasjert og dedikert når jeg er på jobben og tilhører vel den gruppen medarbeidere som søker etter identitet, mening og anerkjennelse. Jobben betyr mye mitt liv. Det kreves også at jeg som arbeidstaker er lojal og at mine interesser er forenelig med virksomhetens.

Kjenner du din arbeidstid?

Den vanlige arbeidstiden 08-16 er for mange historie. Likevel skal man jobbe sine 37,5 timer i uken. Minst. Som småbarnsmor er det ikke lett å være på kontoret 08-16 hver dag om kabalen skal gå opp. Man skal levere i barnehage, hente i barnehage og få tid til å se sine barn før de går til sengs. Fleksibilitet og effektivitet er to ord som er helt nødvendig for meg for å få hverdagen til å gå opp. Det er også viktig at jeg har mulighet til å ta igjen de «tapte» jobbtimene kveldstid. Å være en dedikert person som må gå kl 1530 for å hente i barnehagen er ikke alltid lett. Så et tips til andre i lignende situasjon og kanskje jobbsøkende: Hva er din arbeidstid der du jobber? Er det rom for fleksibilitet? Kan du prioritere? Er man bevisst hvilke verdier som er viktig for en? Har man rom for kveldsjobbing? Er det i tråd med virksomhetens verdier og retningslinjer?

Den faste strukturen forsvinner

De siste årene har arbeidsmarkedet endret seg i rekordfart. Digitalisering og automatisering skaper nye arbeidsfunksjoner. Måten man organiserer arbeidsplassen på er også under konstant endring. Den formelle organisasjonen med faste strukturer og klare rammer har med tiden løsnet noe opp. Det er kun 10 år siden jeg hadde en jobb hvor man fikk advarsel om man kom kl. 08.02.

I dag er man som medarbeider i høyere grad overlatt til å lede arbeidstiden sin selv. For meg, gir det en rekke fordeler. Jeg har selv ansvaret for å vurdere, beslutte og tilrettelegge arbeidsdagen innenfor de rammer som virksomheten godtar. Det gir meg mulighet til å prioritere arbeidsdagen. Som småbarnsmor må jeg jobbe effektiv, kanskje mer effektivt enn andre kollegaer for å få jobben min gjort.

Anerkjennelse ved å jobbe mye?

Balansen med å være engasjert i arbeidet og jobbe til alle døgnets tider kan være utfordrende. Jeg opplever ofte at jeg får mail fra kollegaer sent på kvelden. Og min forpliktelse til jobben sier at jeg må svare på alle disse mailene og utføre oppgavene. Noen kvelder har jeg satt av til jobb, men ikke alle. Skal man likevel svare? Et dilemma for en som ønsker å levere og prestere – og få anerkjennelse.

Jeg har erfart at man må sette sine egne grenser og prioritere riktig. Ja, man skal jobbe de timene arbeidsgiver krever. Og nei, man skal ikke jobbe hver kveld om det ikke er meget viktige saker. Legg igjen PC på jobb noen dager. La mailen på telefonen ligge der til neste dag. Det er viktig med balanse mellom jobb og hverdag.

Hvordan prioritere arbeidsoppgaver?

En god kollega av meg sa: Ikke legg alle oppgavene oppå hverandre, legg dem i en rekke. Å gjøre alle ting på en gang er umulig. Klarer man å prioritere oppgaver er det også letter å få dem gjort.

Bli bevisst på dine verdier og vit hva din arbeidsgiver tillater av fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Men aller viktigst prioriter slik at du får gjort din jobb. 

karrieretjenester hos As3 Transition

Hege Lundby Mathisen

Head of Marketing & Sales support, AS3 Transition

Head of Marketing Hege Lundby Mathisen
Ikke legg alle oppgavene oppå hverandre, legg dem i en rekke. Heges gode kollega i AS3 Transition

Er du bevisst dine verdier?

Les innlegg i Dagens Perspektiv

Hvilke verdier?
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger