Følg vår blogg!

Når kan det være behov for Karriererådgivning

Skrevet av Richard Thorsen, rådgiver i AS3 Transition

Møt Morten. Morten er 47 år og har arbeidet i samme rolle, med kun noen endringer, i bedriften siden han startet for åtte år siden. Det har vært mange endringer og omstillinger i løpet av disse årene, men Morten har i liten grad blitt berørt direkte av disse. Han har hatt en trygg rolle, men sett at kollegaer har forsvunnet fra sine roller. Gjennom alle omstillingene har han på ulike måter gått litt i beredskap og vært forberedt på at noe vil bli annerledes.

Morten har hatt fire ulike ledere med variert grad av dialog med dem underveis i løpet av de åtte årene. Hyppige bytter av leder har også ført til at hans nåværende leder ikke kjenner hele hans historie, kompetanse og erfaring. Morten trives ikke lenger like godt på jobben, han merker at forutsigbarheten i arbeidet begynner å slite på ham og at han ikke føler seg tilfreds med de utfordringene han blir bedt om å håndtere. Morten viser ikke eksplisitt så mange tegn på at han ikke er tilfreds. Tilsynelatende går det greit, han er i godt humør på jobb, litt lite konstruktiv i møter, men han opplever selv at han leverer det han skal.

Over tid har lederen begynt å legge merke til at Morten har endret seg i måten han bidrar i møter på, oftere leverer for sent og har forsøkt å spørre ham hva de kan gjøre for å få en bedre leveranse og prestasjoner. En medarbeider som Morten kan i noen tilfeller oppleves om en vanskelig medarbeider fordi det er uklart hva som er utfordringen og det må tydeliggjøres forventninger. Dette er et godt eksempel på når en medarbeider har behov for karriererådgivning.

Ønsker du å få med deg mer fra oss? meld deg på våre seminarer og webinarer

Jobben i et nytt perspektiv handler om kompetanseavklaring når:

  • man vil utnytte sine kompetanser
  • det er nye krav eller vilkår i virksomheten
  • man vil sikre fleksibilitet
  • mange år i samme job
  • jobbskifte fra leder til medarbeider
  • jobbskifte fra medarbeider til leder
  • jobben gir ikke motivasjon
  • arbeidsinnsatsen skal tilpasses
  • man vil lage en “plan B”

Karriere betyr egentlig «løpebane».

I AS3 bruker vi uttrykket om et menneskes livsløp i arbeidslivet – fra start til slutt – uansett om det er snakk om et jobbskifte, og uansett i hvilken retning det går. Karriereavklaring i AS3 Transition handler i større grad om at den ansatte oppnår suksess i jobbrollen sin – ovenfor arbeidsgiver og ovenfor seg selv.

karriere tjenester

Hva er karriererådgivning?

AS3 Transition tilbyr karriererådgivning, også det vi kaller Jobben i et nytt perspektiv der vi fokuserer på ulike elementer som kan påvirke ens karriere, arbeidssituasjon og utøvelsen av den rollen man befinner seg i. Det kan dreie seg om å se på alternativer for arbeidstaker og bevegelse er ett nøkkelord.

AS3 Transitions erfaringer er at de mest tilfredse og verdifulle ansatte er de som selv medvirker til å skape en karrierefremgang hvor de føler at de bruker sin kompetanse riktig, og får nye og viktige utfordringer. Det er og disse ansatte som oppnår stor suksess.

Suksessrike ansatte er de som kontinuerlig sikrer seg høy intern markedsverdi i virksomheten. De fleste ansatte vet at det er deres eget ansvar å sikre at deres verdi bevares, og at de skal være fleksible, men færre vet hvordan det faktisk gjennomføres i praksis. Arbeidsgiver kan tilrettelegge for at ansatte tar ansvaret.  Vi starter og avslutter prosessen med en trekantsamtale mellom leder og medarbeider, med rådgiver tilstede – på denne måten sikrer vi en felles forventningsavklaring for prosessen og eventuelt veien videre.

Hvordan få brukt sine kvalifikasjoner?

Det er først når du får brukt kvalifikasjonene dine optimalt, at du og arbeidsplassen kan få fullt utbytte av din kompetanse. Det er den enkeltes individuelle prestasjoner, engasjement og kunnskap som har høy prioritet. Den enkelte må altså være bevisst sin egen markedsverdi.Det handler om å ha en tydelig profil, et klart bilde av egne verdier og konkrete mål.

Iblant kan det være lurt å utfordre seg selv – våge seg ut på dypt vann og ta noen sjanser i arbeidslivet når det innebærer en mulighet for økt markedsverdi. Konklusjonen etter programmet bør inneholde de faktaene du har funnet om markedsverdien din, slik at du får en tydelig profil.

Gjennom en klar struktur og samtaler med rådgiver får Morten muligheten til å reflektere over viktige tema, samtidig er han handlingsorientert gjennom å sette seg konkrete mål for veien videre. Dette kan hjelpe både ham og arbeidsgiver med en forbedring av den situasjonen Morten befinner seg i sitt arbeide. 

karriererådgivning

Richard Thorsen

Rådgiver i AS3 Transition

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger