Følg vår blogg!

Sissel Brune henriksen Må jobbsøkere over 50 gi opp?

av Sissel Brune Henriksen, seniorrådgiver i AS3 Transition

Tidligere i sommer ble jeg intervjuet av VG i forbindelse med et mye berørt tema i disse dager: 50+ og jobbsøker?

Journalisten ville vite hva jeg tenkte om kandidater som av en eller annen grunn var på jobbmarkedet igjen etter fylte 50. Hvor attraktiv er man som senior arbeidstager?

Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk sier i et intervju med NTB 14.8.15 at eldre arbeidstagere bør tenke seg nøye om før de sier ja til sluttpakke. Det vises også til at arbeidsledigheten blant arbeidstagere mellom 50 og 59 år stiger mer enn den for unge i alderen 20-24 år.

Er alder bare et tall eller er det en reell forskjell på hvordan jobbsøkere blir møtt der ute?

Det er neppe klokt å generalisere, men min påstand er at dette handler mer om innstilling enn alder.

Det er vanskelig å bli avvist, ikke bli valgt, eller ikke etterspurt etter mange år med erfaring. Her tror jeg noe av nøkkelen ligger hos erfarne arbeidstagere som etter mange år i en bedrift igjen skal prøve seg på arbeidsmarkedet.

Mange har hele livet blitt «hentet» til nye oppgaver i kraft av den jobben de har gjort og sluppet å aktivt velge andre veier. Overgangen blir da stor når de selv skal både velge nye arbeidsgivere og selge sin kompetanse.

Jeg hadde nylig i rådgivning en yngre kandidat i slutten av tyveårene som var blitt overtallig i en nedbemanning hos et større internasjonalt firma. Hans pågangsmot var misunnelsesverdig. Han tenkte ikke et øyeblikk på at han ikke skulle få seg jobb, men fokuserte på hva jobben skulle inneholde og hva han kunne bidra med. Han sendte mange søknader, var i et utall intervjuer, men fikk mange avslag. 

Det er ikke hyggelig å bli avvist uansett alder, og tanken streifet også denne kandidaten, men da med motsatt fortegn. Han var kanskje for ung -  hadde kanskje ikke nok erfaring til enkelte av jobbene han hadde søkt på?

Poenget mitt er at han ikke mistet fokus, men endte opp med flere jobbtilbud etter å ha fått mange avslag og vært i over 50 intervjuer.

En mer erfaren arbeidssøker over 50 år har et helt annet ståsted, det er jeg fullstendig klar over. Likevel handler det mye om det samme – sette seg mål, være seg bevisst om hva du kan bidra med og ikke gi seg.

Jeg tenker at verken samfunnet, de ulike arbeidsgivere eller enkeltmennesket har råd til å la oppfatningen om at man blir "Femti og ferdig" få grobunn.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger