Følg vår blogg!

å bli gravid Når karrieren stopper opp

Skrevet av Hege Lundby Mathisen, Head of Marketing and Sales Support i AS3 Transition

Når "karrieren stopper opp" på grunn av familieforøkelse

Etter min andre mammapermisjon ønsker jeg å dele flere tanker og erfaringer rundt det å få barn når man er karriereaktiv. Jeg er meget privilegert som bor i Norge hvor jeg har hatt muligheten til å tilbringe flere måneder sammen med mine nyfødte barn. Mange tenker derimot at dette gjør at karrieren stopper opp. Flere blir også utsatt for diskriminering på grunn av graviditet. På grunn av fedrekvoten er det ikke lenger bare kvinner som opplever diskriminering, men også menn som ønsker å være hjemme med barna sine. Jeg opplever en dobbeltmoral i det norske samfunnet og arbeidslivet; vi trenger flere som kan fø våre eldre -samtidig som gravide på arbeidsplassen er en byrde.

Å bli gravid er en lykkefølelse man med glede deler med familie og venner. Man går en spennende tid i møte, til dagen man må dele dette på arbeidsplassen. En stikkende følelse av skyld fordi man igjen skal være borte fra jobben i flere måneder. En brems for gleden man deler i hjemmet der det å bli foreldre er noe veldig flott og stort! Karrieren stopper på en måte opp.

Fravær og sykdom under graviditet

For min del ble jeg møtt med gratulasjoner og lykkeønskninger på jobben. Som de fleste andre gravide arbeidstakere ønsket jeg å jobbe så lenge jeg hadde mulighet og satte meg et mål om å jobbe frem til permisjonstiden startet. Graviditet er ikke en sykdom, men etter to svangerskap må jeg innrømme at det er en tilstand som gjør at kroppen ikke nødvendigvis presterer optimalt i hele perioden. Jeg er heldig som har en arbeidsplass der kollegaene mine og arbeidsgiver bisto meg ekstra under graviditeten.

I en undersøkelse gjennomført av Proffice - PAMA - fra 2014 sier Hans-Erik Skjæggerud, leder av arbeidstakerorganisasjonen Parat, og nestleder i YS: Selv om graviditet i seg selv ikke er en sykdom viser tallene at mange er sykemeldte mens de er gravide. Spesielt utbredt er dette i helse- og omsorgsyrkene, hvor mange kvinner har tungt fysisk arbeid. Tallene kan tyde på at mange arbeidsgivere ikke følger opp dette på en forsvarlig måte. Det er faktisk lovpålagt at arbeidsgiver tilrettelegger for gravide (AML § 4-6).

Ikke bare kvinner diskrimineres

Vi er privilegerte i dette landet som har mulighet til å være hjemme med våre nyfødte barn. Man skal ikke lenger enn til Sverige før reglene er annerledes og hvor man ikke får full lønn under permisjonstiden. I andre land har man ikke permisjon i det hele tatt. Som familie er vi faktisk så heldige at pappene også får en del av denne permisjonen. Ti uker er det i dag, uker som jeg ser de har veldig godt av. Barn trenger virkelig å bli kjent med fedrene sine også, og fedrene lærer å opprettholde "Hjemmet AS". Det er ikke slik at man sitter hjemme og later seg under disse permisjonsmånedene. Nei, tvert imot. Man får omsorg og ansvar for et barn, strukturen og det nye teamet i hjemmet må opprettholdes, gjerne i en stressende hverdag. Denne erfaringen kan man med fordel ta med seg inn i arbeidslivet. Kanskje vanskelig å forstå for de som ikke har opplevd det, men er det ikke det samme man sier etter et år i forsvaret?

Fedrekvoten fører også til diskriminering blant menn. Jeg har møtt fremtidige fedre som ikke nevner at de skal få et barn for ikke å miste muligheten til forfremmelse. I rapporten fra PAMA sier Skjæggerud at likevel, først når småbarnsfedre blir like lite attraktive som småbarnsmødre på arbeidsmarkedet, er vi nærmere målet om likestilling mellom kjønnene.

"Det er bekymringsverdig at så mange ledere mener at en hel generasjon er lite attraktive som arbeidstakere".

Da jeg selv var på jobbintervju for noen år siden ble jeg spurt ved minst to anledninger om jeg hadde planer om å få barn. Først ble jeg overrasket over spørsmålet, men ved nærmere ettertanke skjønte jeg selv at jeg ikke vil jobbe for en slik bedrift. Hva slags verdier ønsker du at bedriten du skal jobbe for har? Likestillingslovens § 5 forbyr arbeidsgiver å spørre om graviditet og familieforøkelse. PAMA viser derimot at norske ledere ikke er komfortable med dette, og 44 prosent mener det er greit å spørre om en jobbsøker planlegger å få barn. Vil ikke dette forsterke tanken om at graviditet og ønsket om å få barn setter «en stopp for karrieren»?

Våre rådgivere i AS3 Transition møter også kandidater som har møtt motgang i sine jobbsøkerprosesser på grunn av alder eller graviditet. 

Det er bekymringsverdig at så mange ledere mener at en hel generasjon er lite attraktive som arbeidstakere. PAMA undersøkelsen 2014

mener småbarnsmødre har mindre kapasitet enn kollegaer uten barn

Å miste jobben som gravid

7. februar i år skrev NRK om en ung jente som ikke fikk ny stilling på grunn av sin graviditet. Likestillingsombudet Hanne Bjurstrøm mener arbeidsgivere må tenke mer langsiktig når arbeidstakere blir gravide eller skal ut i permisjon. Disse personene skal jobbe et helt yrkesliv og det er derfor uheldig for kvinner at man tenker så kortsiktig. Vi må ha et større perspektiv og på den måten bidra til at man kan ha familie og i tillegg være en viktig del av arbeidslivet. Artikkelen nevner at det i 2012 var 728 saker som omhandlet diskriminering av gravide og foreldre i permisjon. Det får meg til å lure på hvordan disse lederne selv handlet eller vil handle når de selv havner i en slik situasjon. 

Jeg kan forstå at bedrifter trenger ny arbeidskraft kjapt, men det kan være kortsiktig å avvise en gravid jobbsøker. Og om det er den faktiske grunnen, bryter man også loven. Arbeidsmiljølovens § 13, samt likestillings og diskrimineringslovens § 5 er viktige å ta hensyn når det gjelder diskriminering av gravide og småbarnsforeldre.

PAMA-undersøkelsen fra 2014 viser at en av tre arbeidsgivere er skeptiske til å ansette gravide. Når en gravid ønsker å være åpen og lojal mot sin nåværende eller fremtidige arbeidsgiver bør ikke dette straffes med oppsigelse eller avslag på jobbsøknaden. 

Vi trenger alle i arbeidslivet - la oss legge tilrette for det.

bli kjent med lovene

Skrevet av Hege Lundby Mathisen

 

Tidligere markedssjef hos AS3 Transition. 

 

heges linkedin profil
Bilde av Hege Lundby Mathisen
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger