Følg vår blogg!

6 råd ved Oppsigelse og avskjed

- Skrevet av Hege Lundby Mathisen, Markedssjef i AS3 Transision

AS3 Transition jobber med HR og ledelsen før, under og etter en nedbemanningsprosess for å legge til rette for en god nedbemanning. Endringer og omstillinger fører til at nedbemanninger til tider er uunngåelige. Oppsigelser av ledere og medarbeidere er krevende og medfører ofte emosjonelle reaksjoner - uansett hva årsakene til nedbemanningen er. Derfor er det viktig å gjennomføre nedbemanningsprosessen på en ordentlig måte. 

Regelverket spiller en viktig rolle i slike prosesser. Vi anbefaler derfor at man alltid benytter seg av en advokat i nedbemanninger og oppsigelser. Vi vil minne om 6 viktige saksbehandlingsregler ved en oppsigelse:

  1. Skriftlighetskravet: En oppsigelse skal gis skriftlig både når arbeidsgiver og arbeidstaker sies opp (aml § 15-14).
  2. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om; arbeidstakers rett til å kreve forhandling eller reise søksmål; retten til å fortsette i stillingen; retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i aml §§  17-3. 17-4 og 15-11; fortrinnsretten til ny tilsetting; hvem er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist
  3. Oppsigelsen må overleveres arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert (aml § 15-4).
  4. Før arbeidsgiver fatter en beslutning, skal det avholdes et drøftelsesmøte med arbeidstaker (aml § 15-1), med mindre arbeidstaker ikke ønsker det selv.
  5. Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger etter at oppsigelsen er gitt  (aml §17-3).

  6. Attest kan være viktig for å kunne søke nye jobber. En arbeidstaker har derfor rett til en attest uavhengig av grunnen til oppsigelsen. Et tips til attest i disse digitale dager: Skriv også en anbefaling på LinkedIn om man har hatt et godt arbeidsforhold. 

AS3 Transition holder frokostseminarer om nedbemanning med advokatfirmaer i Bergen, Stavanger og Oslo. Meld deg gjerne på for å få gode råd om hvordan man kan gjennomføre gode nedbemanninger.

oversikt over seminarer hos as3 transition

Mer om nedbemanning

Vi hjelper til før, under og etter nedbemanningsprosesser

as3 outplacement

Hege Lundby Mathisen

 

Hege jobber i dag som markedssjef i AS3 Transiton. Siden hun startet i 2011 har hun vært prosjektleder for flere nedbemanningsprosesser og erfart hvor viktig det er å gjennomføre slike prosesser på en god måte. I tillegg til en master i organisasjonsutvikling har hun studert arbeidsrett ved HiBu. 

Hege har jobbet for å gjennomføre gode omstillingsprosesser for AS3 Transitions kunder.

hege lundby mathisen
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger