Følg vår blogg!

senior kompetanse Hvordan synliggjøre kompetansen

I samtaler med erfarne medarbeidere over 50 år i egenskap av karriereveileder/coach kommer vi ofte inn på problemstillinger rundt hvor gode de er i å synliggjøre sin kompetanse. Bevissthet rundt hva de kan bidra med og hvordan de selv tar ansvar for å selge seg selv.

Jeg har gjort meg mange refleksjoner rundt hva som skjer med medarbeidere som sitter med mange års erfaring og som har viktig kompetanse, men som likevel ikke føler seg sett eller verdsatt.

Jeg har noen ganger tenkt på om det kreves noe ekstra for å lede disse medarbeiderne og da kanskje særlig for de som leder medarbeidere som er over dobbelt så gamle som seg selv. Kreves det en ekstra årvåkenhet og nysgjerrighet fra lederens side for å få kunnskap om hva kompetansen består i og dermed få utnyttet denne kompetansen til det beste for bedriften og den enkelte?

Eller er det å bli bevisst, vedlikeholde og selge inn sin kompetanse til syvende og sist et ansvar den enkelte medarbeider må ta hele sitt yrkesaktive liv.

Jeg tenker at det ligger et ansvar på både leder og medarbeider

Jeg møter meget kompetente medarbeidere som på en måte har trukket seg litt tilbake og noen ganger virker de kanskje litt resignert over at de ikke blir spurt når nye spennende prosjekter dukker opp.

I pilotprosjektet som AS3 Transition har gjennomført i samarbeid med Senter for Seniorpolitikk «Seniorressurser – kompetanse og muligheter» har vi jobbet med å fokusere på å bli seg bevisst sin egen kompetanse og det ansvar den enkelte har for å synliggjøre den. Også som erfaren medarbeider etter fylte 55.

Karriererådgiver 

Sissel Brune Henriksen

møt vår rådgiver sissel
Rådgiver Sissel Brune Henriksen
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger