Følg vår blogg!

har du en god forretningsidé - benytt Start-up

-skrevet av Fredrik Reff Sydnes, Instruktør og Co-Gründer i Sirius Innovation

Vi lever i en urolig tid preget av rask teknologisk utvikling og høyt endringstempo. Etablerte forretningsmodeller utfordres og det påvirker bedriftens bemanning. Men, motgang bringer med seg muligheter. Muligheter for å skape nye fremtidsrettede arbeidsplasser. Vi har selv erfart som gründere at mulighetene ofte er størst i svært krevende situasjoner, så lenge vi oppdager og utnytter disse. Her kan start-up programmer og kyndig gründerveiledning skape verdi for medarbeidere og bedrifter.

Er det noen medarbeidere som har et ønske om å starte et firma? Sirius Innovation og AS3 Transition møter ofte personer under omstilling som viser interesse for å starte for seg selv. Kanskje de ikke ser en vei inn i arbeidsmarkedet, eller kanskje de har gått og båret på en spennende forretningside. I slike situasjoner er det verdifullt å kunne teste ut seg selv og sin forretningside i et simulert oppstartsmiljø. Dette gir et innblikk i ideens kommersielle framtid. Vårt start-up program hjelper medarbeidere med å teste ut forretningsideen på en systematisk måte. Vi garanterer en trygg og utfordrende læringsarena, hvor man blir veiledet i rollen som grunder. 

Start-Up programmer

Kjenner dere til muligheten for interne start-up program i bedriften? Å tilby start-up programmer til ansatte kan bidra til å utvikle nye potensielle forretningsområder og modeller. De ansatte får kjenne på den spennende følelsen av entreprenørskap innenfor bedriftens fire vegger. Kapasiteten til personene blir satt på prøve til alles fordel. Slik utnyttelse av ressurser kan være det avgjørende elementet for om en bedrift klarer å overleve eller ikke. 

Forretningsmodell

Det å finne en skalerbar og repeterbar forretningsmodell er krevende. Kyndig veiledning øker sjansene for å lykkes.  Det er også fornuftig at råd og veiledning kommer fra personer som har vært gründere selv, som selv har erfart på kroppen hva som skal til for å lykkes. Gjennom samarbeidet mellom AS3 Transition og Sirius Innovation tilbyr vi et profesjonelt start-up program basert på anerkjent metodikk fra Stanford University. Vi legger til reelle erfaringer fra gründerlivets hverdag og summen blir Sirius Innovation’s faglige modell.

Alle bedrifter kan nå tilby hjelp til oppstart av eget firma som en del av en avviklingsfase for ansatte, eller som et internt program for ansatte som fortsatt er i jobb. 22. november inviterer vi til frokostsemina om dette temaet i Oslo. Velkommen!

Uansett situasjon, vårt motto er: La oss sammen skape nye arbeidsplasser

Fredrik Reff Sydnes

Instruktør og Co-Gründer i Sirius Innovation

 

Fredrik er en mentor og coach for flere bedrifter og bedriftsledere i dag, samt at han er ansvarlig for det operasjonelle i Sirius Innovation. Tidligere var Fredrik co-gründer i Bravo Audiovisual, og partner i Meltwater med fokus på Tyskland. I tillegg var Fredrik også ansvarlig for etableringen av Meltwater Foundation og deres gründerskole og inkubator i Ghana, hvor flere globale firmaer har blitt utviklet.

Fredrik Sydnes - hjelper deg med å starte eget firma.
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger