Meld deg på våre webinarer!

transition coaching Vårt faglige fundament

VÅR faglige ambiSJON for transition coaching

For å skape de beste resultatene gjennom coaching, er det viktig å være en dyktig praktiker i tillegg til å ha et solid teoretisk grunnlag.

I vår coachingutdanning er det samspillet mellom den personlig stilen og de riktige teoriene og verktøyene som skaper effekt og nytte i den profesjonelle coachingsamtalen.

Utdanningen er basert på psykologi, kommunikasjon og læringsteori og er fundert i psykologisk teori og grunnforskning. Utdanningen er utviklet av organisasjonspsykologer fra Aarhus Universitets Psykologisk Institutt.

Utdannelsen bygger på flere teorier innen coaching

Utdannelsen består av en rekke forskjellige og godt integrerte tilnærminger. Programmet er forankret i Bubers dialogfilosofi, ressursorientert humanistisk psykologi (Rogers, Maslow), i tillegg til systemisk psykologi. Benedicte Madsen og Helle Alrø brukes som danske hovedteoretikere.

Forståelse og refleksjon

Transition Coach vektlegger forståelse og fokuserer på at coachingsamtalene innebærer høy grad av refleksjon. 

I dialogen er det nysgjerrighet som bidrar til å bringe frem ulike perspektiver, samt å generere nye ideer til fremdrift. Det vil derfor være mulig for  fokuspersonen å møte dagens utfordringer på nye måter.

Andre coachingprogrammer bruker ofte fasemodeller, der det er fokus på å utarbeide konkrete handlingsplaner i coachingforløpet. Transition Coaching tar for seg den mentale tilpasningen i endring, hvor coachen akselererer tilpasningen til konkrete endringer. 

Noe for din bedrift?

Meld deg på her

Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger