Meld deg på våre webinarer!

Seniorkarriere Hvordan forvalte seniorressurser på en god måte?

På politisk nivå er det fastslått at samfunnet har behov for at medarbeidere står lenger i arbeid. Men en god og effektiv seniorkarriere som tar hensyn til arbeidsgivers interesser og den enkeltes opplevelse av arbeidshverdagen krever god planlegging.

Karriereveiledning og coaching for seniorer

AS3 Transition tilbyr rådgivning og coaching for seniormedarbeidere som ønsker et aktivt og bidragsorientert liv, basert på egen kompetanse og verdier, mål og motivasjon. Målet med tilbudet er:

  • å øke seniorers bevissthet om egne kompetanser og personlige styrker
  • å opprettholde motivasjon og sikre kontinuerlig personlig utvikling 
  • å synliggjøre valgmuligheter senioren har i sin senkarriere
  • å avdekke eventuelle behov for tilpasninger dersom yteevnen endrer seg

Det er viktig at hensikten med programmet er forankret hos nærmeste leder, og at det finnes reelle utviklingsmuligheter i virksomheten.

Workshops for seniormedarbeidere

Vi tilbyr workshops for grupper av medarbeidere som står i en valgsituasjon med tanke på sin seniorkarriere:

  • Transisjoner: Hvordan kan jeg håndtere betydningsfulle endringer på en god måte?
  • Kompetanseprofil og suksesshistorier: Hva kan jeg, og hva er mine personlige styrker?
  • Verdirefleksjoner: Hva er viktig for meg i livet, og hvordan vil jeg at mine siste år i arbeidslivet skal bli?
  • Motivasjon og tilpasninger: Hva skal til for at jeg kan ha en god arbeidssituasjon så lenge som mulig?
  • Pensjonstilværelsen: Hva ønsker jeg å bruke min tid og mine styrker til som pensjonist?

Workshopen er anbefalt for medarbeidere i aldersgruppen 55+.

Kontakt fagansvarlig

Maja Vikan for mer informasjon

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger