Følg vår blogg!

DET ER DYRT Å UNDERVURDERE DEN MENNESKELIGE SIDEN AV Endringsprosesser

Endringsprosesser er kostbare og man kan regne med at den faktoren som er vanskeligst å legge inn i et regneark - nemlig den menneskelige - blir den mest kostbare. Redusert motivasjon eller manglende evne til å holde på nøkkelmedarbeidere, merkes kanskje ikke umiddelbart. Dette kan derimot bli kritisk for virksomheten på kort og lang sikt.

Endringsprosesser består av to sider: den forretningsorienterte og den menneskelige. De mest suksessfulle bedrifter er gode til å håndtere både den forretningsmessige og menneskelige siden av endringer.

Kun Én av fire oppnår suksess i endringsprosesser
Flere studier har vist at kun én av fire endringer som ønskes implementert, faktisk gjennomføres med suksess. En av hovedgrunnnene er at den menneskelige siden av endringer ofte blir kraftig undervurdert - med store konsekvenser. En endring er ikke gjennomført før alle ansatte har forstått og godtatt den. Skal endringer gjennomføres med suksess, vil det kreve tydelig lederskap og ansatte som kan håndtere og godta endringer.

Endringens betydning er relevant
Som leder må man vite at medarbeidere oppfatter en endring på ulike måter. Reaksjonene kan også være svært ulike. Hvordan håndtere den enkelte medarbeiders holdning til endringen, samtidig som man sikrer at resultatene oppnås etter planen? Vi hjelper ledere med å forstå hvordan medarebeidere reagerer på endringsprosessen som foregår. 

MOTSTAND KREVER TYDELIG LEDELSE
Endringer fører ofte til reaksjoner blant ansatte. Vi trener ledere til å kunne håndtere ulike reaksjoner på endringer slik at produktiviteten opprettholdes.

HVA GJØR VI?
Vi trener ledere gjennom individuell coaching, workshops eller med skreddersydde opplegg for din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss for å se hvordan vi kan hjelpe dere.

endringsledelse - Slik kan vi hjelpe din bedrift

av alle bedrifter lykkes med endringsprosesser

Ønsker mer informasjon

Om endringsprosesser

"Vi er eksperter i hvordan tilrettelegge for å få medarbeiderne med i endringsprosesser" Einar Wergeland-Jenssen, Administrerende Direktør i AS3 Transition