Følg vår blogg!

Tydelig ledelse gir bedre resultater Lederutvikling

AS3 Transitions lederutvikling har som mål å lære ledere å forstå hvordan mennesker reagerer på organisatoriske endringer, samt å trene dem i praktiske ferdigheter slik at de blir bedre i stand til å lede mennesker gjennom endringer. 

Vår tilnærming er solid forankret i både psykologisk forskning om endringsprosesser samt ledelsesforskning. I tillegg har vi som fagmiljø 25 års erfaring med å arbeide nettopp med de menneskelige aspektene ved jobbrelaterte endringer. Vi møter ikke våre kunder med teorier, men vil understreke dybden i det vi kan tilby. Vi er erfarne rådgivere som kan kunsten å oversette kunnskapen fra forskningen til den praktiske hverdag ledere opplever – i et praktisk format som gir lederne og virksomheten reell nytteverdi fra lederutviklingen.

Målgruppen er alle ledere med personalansvar eller praktisk ansvar for implementeringen av endringer. AS3 Executive tilbyr lederutvikling for toppledere

Lederutvikling som virker

Gevinster for organisasjonen

  • Økt endringskapasitet – mer effektive endringsprosesser
  • Lavere produktivitetsfall i forbindelse med endringsprosesser
  • Økt aksept og motivasjon for nye endringer
  • Evne til å beholde nøkkelmedarbeidere

Gevinster for lederen

  • Innsikt i hvordan mennesker reagerer i endringsprosesser
  • Trening i tydelig lederskap og kommunikasjon omkring krav og medansvar
  • Kunnskap om metoder til å skape aksept og håndtere motstand hos medarbeidere

Hvordan jobber vi med lederutvikling?

Vi trener ledere gjennom individuell coaching, workshops eller med skreddersydde opplegg for din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss for å se hvordan vi kan hjelpe dere.

flere tjenester om lederutvikling
executive rådgiver signe haver
"Du leder individer, det er summen av individene som utgjør gruppen" Signe Haver, Rådgiver i AS3 Transition

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og lær mer!

Lederutvikling

Book et møte