Følg vår blogg!

fokus på motivasjon og prestasjon Medarbeiderutvikling

De fleste medarbeidere vil gjennom sin karriere bli stilt overfor endringer der etablerte vaner og tankemønstre blir utfordret. I tillegg forventes det i stadig større grad at vi som arbeidstakere skal være fleksible og endringsvillige til enhver tid. 

Selv om vi som regel forstår at endringer er nødvendige, kan det likevel være vanskelig for oss å justere våre etablerte vaner og atferdsmønstre. Hvorfor er det slik?

Når er medarbeiderne klare for endringer?

Noen mennesker vokser i endringsprosesser, mens andre har motsatt reaksjon. Mennesker reagerer forskjellig på like endringer, ettersom endringens betydning og konsekvenser kan variere fra person til person. Det er viktig å forstå at alle reaksjoner på endringer er naturlige, og at forskjellige individer trenger ulik mengde tid på seg til å bli klare for nye situasjoner.  

Medarbeiderutvikling - fokus på motivasjon 

Når endringer oppleves som krevende, er det ofte fordi det stilles krav om at tidligere vaner skal erstattes av nye. AS3 Transition hjelper medarbeidere til å forstå hvorfor de reagerer som de gjør på endringene. Med dette får bedriften flere reflekterte medarbeidere som er klare for endringene når de inntreffer. Å opprettholde produktivitet og engasjement gjennom endringsprosessen vil styrkes.

Medarbeiderutvikling hos AS3 Transition 

AS3 Transition etablerer et felles språk og felles forståelse for endringer og transisjoner. For å kunne gjøre resultatene best mulig, anbefaler AS3 Transition at lederne i bedriften også er trent i hvordan endringer påvirker medarbeidere.

Vi trener medarbeidere gjennom individuell coaching, workshops eller med skreddersydde opplegg for din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss for å se hvordan vi kan hjelpe dere.

hovedside endringsledelse

Ønsker mer informasjon

Om medarbeiderutvikling

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og lær mer!