Følg vår blogg!

PArtner og seniorrådgiver Bjørn Solend

Hvilke hovedoppgaver & ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

Jeg bistår ledelsen og HR direktører  i virksomheter det å få til endringer de er i. Fokuset er på strategisk samtalepartner i hvordan man skal få til mest mulig effektive endringer med fokus på den oppgavemessige og den menneskelige siden. Har også en del ledere jeg coacher i det å være leder når endringer.  

Hva er din bakgrunn?

Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Har lang erfaring som daglig leder i AS3 Transition. Erfaring som konsulent i de fleste bransjer både store og små endringsprosjekter. I tillegg har jeg arbeidet med implementering og utvikling av IT systemer knyttet til ulike HR prosesser som f eks medarbeidersamtale, medarbeiderundersøkelse, kompetansekartlegging og etterfølgerplanlegging

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Jeg er spesielt opptatt av hvordan virksomheter benytter verdier som åpenhet, ærlighet og ivaretakelse når de gjør store endringer og hvor effektiv det kan være om virksomheter våger å gjøre nødvendige endringer.

Bjørn Solend

Partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn har også totalansvaret for salgs- og markedsavdelingen i firmaet.

Send en mail til Bjørn

Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Book et møte med Bjørn

Eller en av våre andre dyktige medarbeidere

book et møte
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger