Meld deg på våre webinarer!

PArtner og seniorrådgiver Bjørn Solend

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsoppgaver har du i AS3?

Jeg bistår ledelse og HR-direktører med å få til endringer virksomheten deres er i. Jeg er en strategisk samtalepartner i hvordan man skal få til mest mulig effektive endringer med fokus på den oppgavemessige og den menneskelige siden. Jeg har også en del ledere jeg coacher i det å være leder når man gjennomfører endringer.  

Hva er din bakgrunn?

Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Videre har jeg lang fartstid som daglig leder i AS3 Transition, og erfaring som konsulent i de fleste bransjer, både store og små endringsprosjekter. I tillegg har jeg arbeidet med implementering og utvikling av IT-systemer knyttet til ulike HR-prosesser, for eksempel medarbeidersamtale, medarbeiderundersøkelse, kompetansekartlegging og etterfølgerplanlegging

Hva engasjerer deg i det du jobber med?

Jeg er spesielt opptatt av hvordan virksomheter benytter verdier som åpenhet, ærlighet og ivaretakelse når de gjør store endringer, og hvor effektiv det kan være om virksomheter våger å gjøre nødvendige endringer.

Bjørn Solend

Partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn har også totalansvaret for salgsarbeidet i firmaet.

Send en mail til Bjørn

Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Book et møte med Bjørn

Eller en av våre andre dyktige medarbeidere

book et møte
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger