Følg vår blogg!

Rådgiver og coach Martine Austad Langberg

Hvilke hovedoppgaver & ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

Jeg bistår ledere, medarbeidere og team med å oppnå økt endringskapasitet, styrkede lederferdigheter eller håndtering av samarbeidsproblemer. I tillegg jobber jeg med videreutvikling av AS3s konsepter innen ledelse og jobbrelaterte endringsprosesser.

 Hva er din bakgrunn?

Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, og er nå i gang med en spesialisering innen samme fagområde. I tillegg har jeg undervisnings- og konsulenterfaring gjennom oppdrag for både offentlige og private virksomheter. Tidligere har jeg jobbet med beredskap og krisehåndtering, primært i oljebransjen. Jeg har også undervist ved Universitetet i Bergen i temaer som organisasjonslæring, kommunikasjon, konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Jeg er spesielt opptatt av hvordan ledere kan bidra til å styrke organisasjonens omstillingsdyktighet og evne til å tilpasse seg økte krav på en raskere og mer smidig måte. Dessuten føler jeg meg heldig som får bli kjent med mange ulike mennesker gjennom jobben min, noe lærer jeg mye av og synes er utrolig gøy!

Martine Austad Langberg

Coach og rådgiver innen endringsledelse og karriereveiledning

 

kontakt martine på mail
Coach og lederutvikler Martine Austad Langberg

Book et møte

Med Martine eller en av våre andre dyktige medarbeidere