Meld deg på våre webinarer!

Daglig Leder Jannecke Bugge

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

I AS3 Transition veileder jeg ledere og ansatte gjennom endring. Jeg er mentor for ledere og ansatte i tillegg til å gjennomføre ledertrening i grupper, samt rådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser. Jeg er daglig leder i AS3 Transition. 

Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør av utdannelse og har bygget på min kompetanse med salgserfaring i IT bransjen og organisasjonsutvikling gjennom strategier for kunde- og medarbeiderundersøkelser. Jeg har bygget opp HR i en organisasjon på 300 ansatte i 6 land som ikke hadde hatt HR før,parallelt med at jeg tok en NLP coaching utdannelse. Totalt sett har jeg opparbeidet bred erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse. Gjennom praktisk arbeid internt i HR har jeg jobbet med utvikling av intern kommunikasjon samt utvikling og gjennomføring av ulike HR relaterte prosesser. I min stilling som Nordisk HR Advisor var sammenslåing av ulike organisasjonskulturer sentralt.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Jeg er spesielt opptatt av kontinuerlig forbedring av kommunikasjon, og ydmykhet for overgangene mennesker går gjennom i en tid med raske endringer. I fasilitering av diskusjoner er jeg opptatt av at produktivitet øker når en ansatt erfarer tillit og respekt.

Som konsulent beskrives jeg som tilstedeværende og lyttende, samtidig løsningsorientert. Jeg får energi av å jobbe med ulike mennesketyper og møter utfordringer med åpenhet og kreativ problemløsning.

Jannecke Bugge

Seniorrådgiver og mentor for ledere, fagansvarlig for nedbemanning/outplacement

 

Mail til Jannecke
Jannecke Bugge
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger