Meld deg på våre webinarer!

Business Systems Controller Marte Flatlien

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?
Min hovedoppgave er den daglige administrasjonen, blant annet regnskap, fakturering og avtaler. Jeg bistår i tillegg ledelsen, kundeansvarlige og rådgiverne knyttet til kandidathåndtering, og er superbruker i våre interne CRM- og IT-programmer.

Hva er din bakgrunn?
Jeg har en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Innlandet som grunnmur, i tillegg til samtalemetoden Motiverende intervju, hvor målet er å øke motivasjonen til adferdsendring og å hjelpe mennesker i en endringsprosess. Jeg har jobbet som daglig leder og assisterende butikksjef i service- og kundehåndteringsbransjen, hvor jeg også har hatt ansvar for både regnskap og administrasjon.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?
Det å bidra til effektivitet, struktur og ikke minst trivsel på arbeidsplassen er noe som virkelig engasjerer meg. I tillegg til å være en del av et team som hver dag jobber for at ansatte og ledere i forskjellige endringsprosesser skal få verktøyene og rådgivningen de fortjener!

Marte Flatlien

Business Systems Controller.

Kontakt marte på mail
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger