Følg vår blogg!

Digital fag- og forretningsutvikler Mats Langfeldt Dahlback

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsområder har du i AS3 Transition?
Jeg er ansvarlig for digital forretningsutvikling og jobber i tillegg tett med kunder i større omstillingsprosjekter, som prosjektleder og konsulent. 

Hva er din bakgrunn?
Jeg har en mastergrad fra Copenhagen Business School i HRM og en bachelor fra Universitet i Bergen i arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg har tidligere jobbet i EVRY ASA i HR og Business Consulting. I AS3 er jeg engasjert i utviklingsprosjekter både lokalt i Norge og hovedkontoret i Danmark.

Hva engasjerer deg i det du jobber med?
Å jobbe frem nye smarte løsninger på eksisterende prosesser innenfor HR-faget og organisasjonspsykologi, som skaper reell verdi overfor kunder.

Mats Langfeldt Dahlback

Digital fag- og forretningsutvikler 

mail til mats
Mats Langfeldth Dalback.

Book et møte

Med Mats eller en av våre andre dyktige medarebidere

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger