Følg vår blogg!

Kvalitetsrådgiver og Coach Monica Lærum Svegård

Hvilke hovedoppgaver/ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

Jeg er fagansvarlig for våre coachingtjenester og sertifisert instruktør på vårt EMCC-akkrediterte kurs i coaching. Samtidig underviser jeg ledere og HR i coachende lederskap, kommunikasjon og dialog, tilbakemeldingskultur og den profesjonelle samtalen. Jeg er rådgiver og konsulent innenfor nedbemanning og omstilling, og bistår individer, team og organisasjoner i arbeidet med å lage gode prosesser som ivaretar både den menneskelige og forretningsmessige siden av endringer.

Hva er din bakgrunn?

Jeg er en samfunnsviter med Master of Science i Security Studies fra University College London, og har en internasjonal bakgrunn fra både studier på UiO og flere utenlandsopphold. Jeg har erfaring som leder i frivillig sektor, både som studentutvalgsleder og gruppeleder i Oslo Røde Kors. I tillegg har jeg flere år i psykiatrien bak meg, og en grunnleggende nysgjerrighet for hvordan vi mennesker fungerer.

Min sterkeste faglige interesse har alltid vært samarbeid, organisasjoner, konfliktløsning og gruppedynamikk i en internasjonal kontekst, og jeg brenner for hvordan kommunikasjon og dialog skaper grobunn for verdiskapning.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Mitt formål hver dag er å skape øyeblikk hvor enkeltmennesker oppdager noe av verdi om seg selv, sine kollegaer eller sin organisasjon som gjør at de finner motet til å handle og slik endre ting til det bedre.

Monica Lærum Svegård

Kvalitetsrådgiver og coach.

Mail til Monica
Monica Svegård
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger