Følg vår blogg!

Hvilke hovedoppgaver & ansvarsoppgaver har du i AS3 Transition?

Jeg har totalansvaret for utvikling og salg innen feltet Change Capacity: Endringsledelse. 

Hva er din bakgrunn?

Jeg har 22 års erfaring som organisasjonspsykolog, leder-/ organisasjonsutviklingskonsulent og senior HR-leder, hvorav 18 er i internasjonal og flerkulturell sammenheng.

Gjennomgående har fokuset har vært på lederutvikling og organisasjonsutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis. Yngvars brede erfaring og tunge faglige utgangspunkt gjør at han evner å hjelpe ledere til å skjære igjennom for å kunne lykkes med det vesentligste i endrings- og utviklingstiltakene i organisasjonen. Jeg har en spesiell interesse i å hjelpe lederteam til å være drivere for endring og prestasjonsforbedring i egen organisasjon.

I AS3 Transition arbeider jeg med alle faser av prosjektene; rådgivning og design, ledelse, gjennomføring og evaluering, og har i all hovedsak jobbet i og med kunnskapsbaserte virksomheter.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Jeg er god til å forenkle og forklare komplekse faglige problemstiller på en forståelig måte, og samtidig ivareta faglig profesjonalitet.

Endringsledelse

Yngvar Sjoner

Head of Change Capacity

Yngvar Sjoner, endringsleder og endringsutvikler

Book et møte

Med Yngvar eller en av våre andre dyktige medarbeidere