Følg vår blogg!

Coaching Optimer dine prestasjoner

68 % av private og offentlige ledere er ikke i tvil: Coaching er deres foretrukne utviklingsverktøy. I en tid hvor samfunnstrenden går mot skreddersydde løsninger har coaching stor kraft. Metoden tilpasser seg nemlig den enkeltes situasjon eller virksomhetens spesielle vilkår, og skaper på den måten gode resultater. Flere og flere ledere tar derfor en forretningsmessig beslutning om å investere i coaching av virksomhetens ledere og medarbeidere.

Hvorfor tilby coaching i din virksomhet?

Vi kan mye mer enn vi tror Vi har alle et potensiale som kan utvikles om det stimuleres via coaching og i samhandling med andre mennesker.

Coaching som et feedback- og utviklingsverktøy

Når du mottar coaching, vil du og din coach alltid fokusere på dine ressurser og muligheter. Coachingmetoden tar utgangspunkt i ditt potensiale. I coachingprosessen danner dialog, refleksjon og læring grunnlaget for at nye styrker, mer selvinnsikt og mulighet til å ta i bruk andre sider av deg selv. Ikke alle ledere får tilbakemeldingene de trenger for å utvikle seg i lederrollen. Det er ikke alle ledere som vet hvordan en konstruktiv feedback-kultur kan hjelpe bedriften med en kontinuerlig forbedring. Et utviklingsprogram som inneholder coaching kan hjelpe. Det er og viktig å identifisere utfordringer, og hvordan man utvikler initiativ og lederskapsadferd som er nødvendig for bedre resultater, høyere inflytelse og bedre personlige resultater som leder.

Coaching passer alle

Coaching er et verdifullt og målrettet navigasjonsverktøy når ledergruppen eller medarbeiderne skal navigere gjennom utvikling eller endringer i arbeidslivet. Redskapet hjelper deg med å sette kursen for hvordan du optimerer dine prestasjoner og gjør deg bedre rustet til å nå organisasjonens mål gjennom utvikling av ditt og medarbeidernes potensiale.

Coaching for ledere - bli mer bevisst din lederatferd

Vi tilbyr profesjonell coaching for ledere som ønsker å oppnå bedre resultater, løse en oppgave eller endre sin lederatferd. Dette gjør vi med indivduelt tilpasset coaching av sertifiserte Transition Coacher. Gjennom coaching utfordrer og utvikler vi det personlige lederskapet og skaper suksessfulle ledere. Ved å fokusere på hvordan man utøver lederskapet og på konkret lederatferd, hjelper vi å sikre at du blir sett på som en vellykket leder med høy verdi og innflytelse. Coaching kan utøves forskjellig. AS3 Transitions konsept, Transition Coaching er en dialog- og forståelsesorientert tilnærming som fokuserer på muligheter og handling ved at personen selv forstår sin egen situasjon. Programmet er individuelt tilpasset og konfidensielt. Målene fastsettes i forkant av samtalen, og kan være relatert til lederrollen, bedriften eller arbeidsmarkedet.

Hvordan foregår et coaching-program hos AS3 Transition

I et rådgivningsprogram i AS3 konsernet tar vi utgangspunkt i Transition Coaching. Dette er en dialogbasert og forståelsesorientert samtaleform som bidrar til at du gjennom forståelse for egen situasjon blir bevisst på egne muligheter. Transition Coaching er en metode som ser en situasjon/problemstilling som en individuell endringsprosess og tar utgangspunkt i denne. Gjennom rådgivningen oppnår du forståelse for og bevissthet omkring de faktorer som har betydning for din egen problemløsning og handlekraft. Samtlige rådgivere og coacher i AS3 Transition er sertifisert i Transition Coaching Foundation Nivau. Flere er også sertifiserte på høyere nivåer. 

I AS3 Transition jobber vi med coaching på en reflekterende og undersøkende måte. I stedet for å prøve å løse et spesifikt problem med et konkret løsningsforslag arbeider coachen og fokuspersonen med å forstå et tema eller en utfordring fra ulike perspektiver. I denne prosessen øker du selvinnsikten, handlekraften og forbedrer beslutningsgrunnlaget ditt. Coachen gir deg en ny måte å forholde deg til deg selv på, og til det som opptar deg. Denne prosessen vil være til stor hjelp i fremtidige situasjoner. Etter et coachingforløp vil du ha lært deg en generell metode for å tilegne deg utvikling og læring. Du vil også kanskje reflektere over situasjonen og tenke: ”Hva ville coachen min ha spurt meg om?”

Coaching er å låse opp for et menneskes potensiale til å maksimere egne prestasjoner. Det er å hjelpe mennesker til å lære, fremfor å undervise dem Whitmore, 1996

Mer informasjon

Ønsker mer informasjon om coaching?

AS3 Executive

Tilbyr rådgivning og coaching til ledere og toppledere. Se deres hjemmesider om du ønsker ytterligere informasjon om ledercoaching

AS3 executive

Martine Austad Langberg

Coacher hos AS3 Transition