Meld deg på våre webinarer!

Hvordan håndtere Vanskelige medarbeidere

Virksomheter har som regel både meget dyktige medarbeidere og medarbeidere som ikke fungerer på en tilfredsstillende måte. Det som dessverre er vanlig praksis, er at lederne ikke tar fatt i de medarbeiderne som ikke fungerer i henhold til virksomhetens krav. De vanskelige samtalene uteblir.

Ledere har en tendens til å utsette jobben - den vanskelige samtalen - med å konfrontere medarbeidere som ikke fungerer, og de føler seg ofte utrygge i situasjonen. Dette kan AS3 Transition hjelpe til med. Vi holder workshops for HR og ledere hvor vi ønsker å løfte frem hva HR-rollen kan tilby disse lederne.

  • Hvordan kan lederen motivere seg selv til å ta den vanskelige samtalen?
  • Hvordan kan HR få lederne til å ta fatt i den vanskelige samtalen?
  • Hvordan håndterer HR medarbeidere som ikke oppfyller virksomhetens forventninger?

På workshopen vil man lære mer om reaksjonsmønstrene (transisjoner) hos medarbeidere. Videre vil man få praktiske tips til hvordan HR kan hjelpe ledere med å ta fatt i medarbeidere som ikke yter optimalt på arbeidsplassen.

Hva vil HR-ledere få ut av seminaret?

  • Verktøy for å dyktiggjøre ledere i å ta tak i vanskelige medarbeidere - de vanskelige samtalene
  • Bevisstgjøring rundt ledelse av medarbeidere som ikke fungerer
  • Ansvarliggjøring av både HR og ledere
  • Boken «Transisjoner» blir levert ut

Workshopen er tilpasset HR og ledere. Om du eller din HR-/ledergruppe ønsker mer informasjon, kontakt Seniorrådgiver i AS3 Transition, Jannecke Bugge.

Nyhetsbrev | AS3 Transition

Meld deg på vårt nyhetsbrev

lær mer om

Endring, karriere og nedbemanning

Kom på et av våre frokostseminarer!

frokostseminarer as3 transition
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger