Følg vår blogg!

behold gode medarbeidere Karriereveiledning

I møte med markedets stadig økende endringstakt og omstillingskrav, hviler det et større ansvar på medarbeidernes egen evne til å ta ansvar for sin karriere. Karriereveiledning er et effektivt verktøy for å bevisstgjøre medarbeidere til hvordan en selv kan skape verdi som matcher organisasjonens behov.

AS3 Transitions karriereveiledningsprogram gir medarbeideren verktøy til å styrke egen omstillingsevne og sikre høyere intern kvalitet. Dette er typiske problemstillinger vi løser med karriereveiledning:

 • Medarbeidere som ikke presterer
 • Ny som leder? Bli trygg i lederrollen
 • Talentutvikling - hvordan skape størst mulig verdi?
 • Ny rolle i organisasjonen
 • Øke ansvarligheten til medarbeidere

Det er ikke alltid nødvendig å ansette ny kompetanse. Dine medarbeidere har muligens den kompetansen innen de nye områdene uten at de har fått vist dette. Kanskje kan du benytte deg av deres kompetanse annerledes eller på en helt ny måte? Ved å involvere dem i deres fremtidige karrierevalg og lære dem opp i nye og nødvendige oppgaver som bedriften trenger, beholder du deres erfaring, innsikt og kunnskap om bedriften. Dette kan være av stor betydning kulturelt og økonomisk.

Hvorfor skal HR velge karriereveiledning fra AS3 Transition?

 • Vi hjelper HR til å dyktiggjøre ledere til å ansvarliggjøre sine medarbeidere
 • Vi trener ledere/HR i å ta den vanskelige samtalen
 • AS3 Transition tilbyr rådgivere med solid fagbakgrunn for den aktuelle kandidaten

Ønsker du de beste ansatte? Kontakt oss for mer informasjon.

Kvalitetssystem sikrer en god karriereveiledningsprosess 

 • Kandidaten får tilgang til selvhjelpsressurser og E-læring
 • HR får sin egen innlogging for å følge utviklingen til kandidaten
 • Rådgiver får feedback gjennom kandidatens rapport for å sikre at vi forbedrer oss kontinuerlig og opprettholder høyest mulig kvalitet
les våre blogger om karriere og karrierevalg

av kompetansen vår er ubevisst. Er du bevisst dine kompetanser?

kompetansekartlegging

Karriereveiledning

Book et møte