Følg vår blogg!

kompetanse og muligheter Senior Karriere

Hvordan utvikle seniorer med lang kompetanse

På politisk nivå er det fastslått at samfunnet har et behov for at ansatte står lenger i arbeid for å løse fremtidens utfordringer. Dette medfører et behov for å planlegge en god og effektiv seniorkarriere som tar hensyn til samfunnets behov, bedriftenes interesser og den enkeltes opplevelse av situasjon.
AS3 Transition erfarer at det kan ligge et dilemma i dette framtidsperspektivet. På den ene siden har samfunnet behov for den kompetanse seniorer representerer mens bedrifter og den enkelte medarbeider på den andre side kan ha andre oppfatninger av behov, kompetanse og muligheter.

Senior Karriereveiledning

AS3 Transition tilbyr, i samarbeid med Senter for Seniorpolitikk, et pilotprosjekt som fokuserer på
seniorenes muligheter til et aktivt og bidragsorientert liv, basert på egen kompetanse, egne verdier, mål og motivasjon.

AS3 Transition tilbyr, i samarbeid med Senter for Seniorpolitikk, et program som fokuserer på
seniorenes muligheter til et aktivt og bidragsorientert liv, basert på egen kompetanse, egne verdier, mål og motivasjon. Prosessen vil synliggjøre hvilke ressurser bedriften disponerer og hva som kan gjøres for å optimalisere fremtidig kompetanseutnyttelse for den enkelte, bedriften og samfunnet. Valgene som må tas blir tydeliggjort gjennom programmet.

Hvordan hjelper vi seniorer i din virksomhet?

AS3 Transition tilbyr en prosess som vil bidra til at medarbeidere får en bedre forståelse av sin egen kompetanse og sine muligheter. Vi setter fokus på hvilket ansvar den enkelte har for sin karriere, men også på hvilke ressurser den enkelte ikke tar i bruk eller virksomheten kanskje ikke er oppmerksom på og som kan relateres til bedriftens behov.


Programmet vil bidra til å tydeliggjøre valgmuligheter for den enkelte og bidra til at deltageren bedre kan planlegge sin senkarriere.
For deg som leder av deltagere vil det erfaringsmessig være viktig at du får et innblikk i hva deltagerne går igjennom slik at bedriften, du som leder og deltageren får mest mulig utbytte av programmet.
Dette er pilotprosjekt nummer 2. Et samarbeid med Senter for Seniorpolitikk og AS3.
Programmet vil bli evaluert av en forsker.

Ønsker du mer informasjon?

Om hvordan AS3 Transition kan hjelpe til med karriereveiledning i forbindelse med senior karriere?

Seniorrådgiver Sissel Brune Henriksen

Sissel har jobbet som rådgiver i mer enn 12 år. 

Sissel Brune Henriksen
Rådgiver Sissel Brune Henriksen