Meld deg på våre webinarer!

AS3s tilnærming til lederutvikling Hvordan sikre at lederutvikling får effekt?

Vi vet at lederutvikling har størst effekt:

  • Når man gjør en grundig behovsanalyse i forkant
  • Gjennom praktisk fokuserte programmer enn informasjonsbaserte programmer
  • Når man har korte treningssesjoner enn lange
  • I kombinasjon med informasjons-, demonstrasjons- og praktiske metoder enn ved bruk av én eller to av metodene
  • Hvis deltakerne får feedback på læringen enn der de ikke mottar feedback

Lacerenza, Reyes, Marlow, Joseph og Salas (2017). Journal of Applied Psychology, Vol 102, no 12 1686 - 1718

Les bloggen: lederutvikling - virker det?
Suksessfull læring er ikke en engangshendelse, men en iterativ prosess hvor også elementer før og etter trening er viktige faktorer Salas et al 2017

Komponenter i AS3s lederutvikling

Kontakt oss

Noen av våre kunder

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger