Meld deg på våre webinarer!

Er du i omstilling? Få aksept i endringsprosesser

Skap aksept og hastighet i endringsprosesser

KLART BUDSKAP I LEDERGRUPPEN

Sikre at ledergruppen blir omforent om budskapet for den konkrete endringen.

DYKTIGGJØR MELLOMLEDERE TIL Å LEDE I ENDRING

Hjelpe ledere med å håndtere motstand, teknikker for god dialog og tydelig ledelse i endringsprosesser. 

DIGITAL INVOLVERING AV MEDARBEIDERE

Vi involverer alle medarbeidere digitalt slik at de er rustet på samme måte som ledere til å ta ansvar i endring. 

AS3 Transitions lederutviklingsprogram

Yngvar Sjoner

"Å vite hvorfor man skal endre seg er ikke nok."

Sertifiser ledere og HR i endringsrettet coaching

Les mer om vår EMCC-godkjente coachingutdannelse

Transition Coaching

Bli ekspert i å lede endring

Vi er eksperter på endringer. Vår coachingutdannelse handler om å forstå de indre og mentale mekanismene, som kommer til uttrykk i endringsprosesser.

Les mer om utdannelsen
Illustrasjon av en person som går igjennom transisjoner
INTERNAsjONAL AKKREDITERING

Kvalitet og faglighet

I 2014 ble utdannelsen akkreditert av European Mentoring and Coaching Council, en europeisk organisasjon, som jobber for å profesjonalisere coaching.

Innsikt

"Vi er eksperter på å få medarbeiderne med i endringsprosesser" Einar Wergeland-Jenssen, Administrerende Direktør i AS3 Transition
Einar Wergeland-Jenssen
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger