Meld deg på våre webinarer!

Nedbemanning og outplacement Står din virksomhet overfor en nedbemanning?

Vi støtter virksomheter i planlegging og gjennomføring av nedbemanninger. Vi bidrar til å gjøre prosessen god og verdig for alle involverte parter, og hjelper overtallige ut i ny jobb.

Før nedbemanning

Vi bistår din virksomhet i å forberede HR, ledere og tillitsvalgte som skal gjennomføre nedbemanningen. Vi kan bistå med:

 • Planlegging av prosessen - trinn for trinn
 • Risikovurdering for toppledelsen
 • Trening i å håndtere reaksjoner på nedbemanningen for ledere og tillitsvalgte
 • Forberedelse til kompetansekartlegging for ledere og medarbeidere 

Vi skreddersyr alltid våre tjenester

 

Gratis e-bok: Å planlegge en nedbemanning
En person i outplacementrådgivning

Under nedbemanning

En best mulig prosess krever at man tar vare på menneskene som blir berørt av nedbemanningen. AS3 Transition kan bistå med: 

 • Løpende rådgivning til HR

 • Veivalgsmøter for medarbeidere med tilbud om sluttavtale, og som trenger en nøytral, profesjonell sparringspartner i spørsmålet om man skal bli i eller forlate virksomheten
 • Informasjonsmøter for overtallige medarbeidere som hjelper dem å håndtere reaksjoner på nedbemanningen, samt informasjon om bistanden de får til å komme seg godt videre 
 • Karriererådgivning til overtallige medarbeidere 

Etter nedbemanning

Ved nedbemanningsprosesser er det alltid en risiko for tap av nøkkelmedarbeidere og fall i produktivitet. Skal virksomheten komme godt videre, er det vesentlig at ledere:

 • Forstår og håndterer reaksjoner på endringer hos de gjenværende medarbeiderne
 • Skaper trygghet og forutsigbarhet 
 • Setter ny retning for virksomheten

AS3 Transition tilbyr workshops for ledere og medarbeidere hvor målet er å sikre at motivasjon og produktivitet gjenopprettes raskest mulig etter en nedbemanning. Oppfølgingsarbeidet kan med fordel suppleres med trivselsmålingen Evi - som har et vitenskaplig fundament og er utviklet av AS3. 

 

 

Last ned e-boken Tiden etter en nedbemanning
Trasitionmanagement

Karriererådgivning og outplacement

Karriererådgivning har som mål å hjelpe overtallige medarbeidere videre i deres karriere (outplacement). I rådgivningen identifiserer vi din kompetanse og mål for videre karriere, og sikrer en effektiv prosess for å komme ut i ny og riktig jobb. I AS3 Transitions outplacementprogrammer får kandidaten:

 • En personlig rådgiver
 • Gruppeaktiviteter for erfaringsdeling og nettverksbygging
 • Tilgang til AS3s digitale karriereportal med relevant lesestoff, praktiske oppgaver og videoer 

Våre rådgivere er sertifiserte karriererådgivere med EMCC-akkreditert coachingutdanning

 

Kontakt fagansvarlig

Jannecke Bugge for mer informasjon

Animasjonsvideo om nedbemanning
Video

En god nedbemanning

En kort beskrivelse av prosess og bistand fra AS3 Transition

Video: En god nedbemanning

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og lær mer!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger