Meld deg på våre webinarer!

Nedbemanning og outplacement Står din virksomhet overfor en nedbemanning?

Vi støtter virksomheter i planlegging og gjennomføring av nedbemanninger. Vi bidrar til å gjøre prosessen god og verdig for alle involverte parter, og hjelper overtallige ut i ny jobb.

Kontakt fagansvarlig Maja Vikan

Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for deg under en krevende prosess? Bistår gjerne Maja dere for en uforpliktende samtale

Krevende prosesser

Hvordan kan vi bistå dere under nedbemanningsprosessen?

Før nedbemanning

Vi bistår din virksomhet i å forberede HR, ledere og tillitsvalgte som skal gjennomføre nedbemanningen. Vi kan bistå med:

 • Planlegging av prosessen - trinn for trinn
 • Risikovurdering for toppledelsen
 • Trening i å håndtere reaksjoner på nedbemanningen for ledere og tillitsvalgte
 • Forberedelse til kompetansekartlegging for ledere og medarbeidere 

Vi skreddersyr alltid våre tjenester

 

Gratis e-bok: Å planlegge en nedbemanning
En person i outplacementrådgivning

Under nedbemanning

En best mulig prosess krever at man tar vare på menneskene som blir berørt av nedbemanningen. AS3 Transition kan bistå med: 

 • Løpende rådgivning til HR

 • Veivalgsmøter for medarbeidere med tilbud om sluttavtale, og som trenger en nøytral, profesjonell sparringspartner i spørsmålet om man skal bli i eller forlate virksomheten
 • Informasjonsmøter for overtallige medarbeidere som hjelper dem å håndtere reaksjoner på nedbemanningen, samt informasjon om bistanden de får til å komme seg godt videre 
 • Karriererådgivning til overtallige medarbeidere 

Etter nedbemanning

Ved nedbemanningsprosesser er det alltid en risiko for tap av nøkkelmedarbeidere og fall i produktivitet. Skal virksomheten komme godt videre, er det vesentlig at ledere:

 • Forstår og håndterer reaksjoner på endringer hos de gjenværende medarbeiderne
 • Skaper trygghet og forutsigbarhet 
 • Setter ny retning for virksomheten

AS3 Transition tilbyr workshops for ledere og medarbeidere hvor målet er å sikre at motivasjon og produktivitet gjenopprettes raskest mulig etter en nedbemanning. Oppfølgingsarbeidet kan med fordel suppleres med trivselsmålingen Evi - som har et vitenskaplig fundament og er utviklet av AS3. 

 

 

Last ned e-boken Tiden etter en nedbemanning
Trasitionmanagement

Karriererådgivning og outplacement

Karriererådgivning har som mål å hjelpe overtallige medarbeidere videre i deres karriere (outplacement). I rådgivningen identifiserer vi din kompetanse og mål for videre karriere, og sikrer en effektiv prosess for å komme ut i ny og riktig jobb. I AS3 Transitions outplacementprogrammer får kandidaten:

 • En personlig rådgiver
 • Gruppeaktiviteter for erfaringsdeling og nettverksbygging
 • Tilgang til AS3s digitale karriereportal med relevant lesestoff, praktiske oppgaver og videoer 

Våre rådgivere er sertifiserte karriererådgivere med EMCC-akkreditert coachingutdanning

 

Animasjonsvideo om nedbemanning
Video

En god nedbemanning

En kort beskrivelse av prosess og bistand fra AS3 Transition

Video: En god nedbemanning

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og lær mer!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger