Meld deg på våre webinarer!

Webinar 15.09.2020: Møteledelse i en digitalisert normalsituasjon

Takk for at du ønsker å se webinaret vårt om møteledelse av Anna Svanberg og Bjørn Solend. Vi håper du finner webinaret interessant.

Hvordan møter utføres nå, sammenliknet med for et år siden, er drastisk annerledes. Derfor kreves det en annen struktur i måten møtene blir ledet på.  

Møteledelse er krevende i seg selv og når vi nå har flyttet møtene digitalt blir det ikke enklere. Er du sikker på at alle har samme fokus når medlemmene sitter fra hverandre? Kanskje noen av deltakerne multitasker? Er du sikker på at alle har den oppfatningen av det som diskuteres? I dette webinaret vil vi belyse hva som kjennetegner god digital møteledelse.

  • Hva kjenne tegner god møteledelse generelt?
  • Hvilke utfordringer står vi ovenfor når vi har digitale møter og hvordan kan vi håndtere dette best mulig?
  • Hvordan opprettholde effektiviteten i digitale møter?
  • Hvordan gjennomføre kreative prosesser i digitale møter?

Webinaret passer for deg som leder digitale møter, og som ønsker påfyll om hvordan du på best mulig måte kan skape strukturerte og informative digitale møter, som flyter lett. 

Kontakt Anna for presentasjon

Foredragsholdere

Om du har spørsmål eller ønsker å få presentasjonen som blir brukt tilsendt, kan du sende en mail til Anna Svanberg: asvan@as3.no

Anna Svanberg

Seniorrådgiver

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling

Les mer om Anna

Bjørn Solend

Partner & seniorrådgiver

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

les mer om Bjørn
Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Interessert i å finne ut mer om oss?

Book et møte

Book et møte med oss og vi vil ta kontakt med deg!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger