Meld deg på våre webinarer!

2019-2020 Opptak av våre webinarer

Desember

Hvorfor er nettverk så viktig?

Nettverk er ikke så viktig tenker du kanskje? Vi mener det er noe av det mest essensielle du som person kan gjøre for både deg som privatperson, men også med for bedriften din. Hvorfor og hvordan? Svarene får du i dette webinaret.

Ledelsesprat med Bugge og Svanberg

Vi har alle noen saker eller problemstillinger på jobb som kan oppleves som krevende eller utfordrende å løse. Da er det innimellom godt å få noen innspill, eller lytte til hvordan andre ville ha løst oppgaven. Her besvarer vi relevante problemstillinger som er sendt inn. Kanskje du lurer på noe av det samme?

Effekt i ledertrening

I dette webinaret gir Anna Svanberg og Einar Wergeland-Jenssen deg 5 råd til hvordan du kan skape effekt i ledertreningen

November

Nedbemanning

Endringsledelse

Ledelsesprat

Ledelsesprat med Bugge og Svanberg

Krevende medarbeidere

Det å ha medarbeidere som ikke leverer til forventningene, eller underpresterer, er en vanlig problemstilling blant både ledere og HR. Årsaken til hvorfor medarbeideren ikke presterer som forventet kan derimot være veldig ulike. I dette webinaret ser vi nærmere på dette og gir deg noen verktøy til hvordan du kan håndtere de like problemstillingene

Oktober

Avstandsledelse

Det å ta tak og lede fra avstand kan være krevende. Derfor ønsker vi i dette webinaret sette lys mot hvordan du på best mulig måte kan lede dine medarbeidere gjennom en utfordrende tid. Bjørn Solend og Einar Wergeland-Jenssen vil komme med praktiske verktøy, samt tips til hvordan få en bedre arbeidshverdag digitalt.

Hvordan nå frem med krevende budskap?

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal nå frem med et krevende budskap. Reaksjonene til menneskene du skal overlevere dette til kan være forskjellige på hver sin måte. I dette webinaret forteller Maja Vikan og Bjørn Solend deg hvordan du på best måte kan nå frem med et krevende budskap.

Hvordan forhindre og forminske stress?

Stress er en av hovedårsakene til mistrivsel og sykemeldinger i dagens arbeidsliv. Det er mange kilder til stress, men kjennetegnene på stress er ganske like uavhengig av hva som er årsaken. I dette webinaret gir Anna og Jannecke deg noen verktøy til hvordan du kan motvirke stress både privat og på jobb.

September

Intern mobilitet

Hvordan kan man skape utvikling i bedriften gjennom intern mobilitet? Det å utvikle sine allerede eksisterende medarbeidere er et nøkkelpunkt som et fåtall av bedrifter har som satsningsområde i dag. I dette webinaret gir Jannecke Bugge og Bjørn Solend deg innsikt i hva intern mobilitet egentlig handler om.

Jobbmarkedet under en pandemi

Hvordan har koronapandemien preget det norske jobbmarkedet? Er det slik at det nå er vanskeligere å få seg, eller bytte jobb? I dette webinaret vil Marit Sivertsgård og Jannecke gå igjennom tallene, samt gi deg noen tips for jobbsøking i denne tiden.

Møteledelse i en digitalisert normalsituasjon

Er det vanskelig å holde møter for tiden, og kjenner deg igjen i videoen? I dette webinaret vil Anna Svanberg og Bjørn Solend vise deg hva du kan gjøre for å gjøre de digitale møtene mer tydelige!

Krevende budskap - Hvordan forberede seg?

Noen ganger er det vanskelige budskap du skal formidle som leder. Dersom forberedelsene ikke er gode nok vil heller ikke budskapet nå frem på en god måte. Lær hvordan vi mener man bør forberede seg til en slik samtale i dette webinaret.

Slik går du fullt inn i lederrollen

Er du leder? Har du kjent på at det kan være ganske krevende å møte alle forventningene som stilles til deg? Har du en klar formening om hva du vil oppnå i rollen sammen med dine medarbeidere? I dette webinaret viser Anna og Einar deg hvordan.

August

Digital nedbemanning - Hva er annerledes nå?

Mange virksomheter opererer digitalt, samtidig er det behov for organisasjonsendringer i denne spesielle situasjonen. Nedbemanning er krevende for hele organisasjonen. Alle er berørt, både de som mister jobben og de som blir igjen. I dette webinaret forteller Maja og Richard deg om den digitale nedbemanningsprosessen, og hva man bør være oppmerksom på i en slik digital prosess.Mange virksomheter opererer digitalt, samtidig er det behov for organisasjonsendringer i denne spesielle situasjonen. Nedbemanning er krevende for hele organisasjonen. Alle er berørt, både de som mister jobben og de som blir igjen. I dette webinaret forteller Maja og Richard deg om den digitale nedbemanningsprosessen, og hva man bør være oppmerksom på i en slik digital prosess.

Coaching 2.0 - Hvordan skape effekt med coaching

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av økende endringstakt, mindre forutsigbarhet og høy grad av komplekse problemstillinger. I en verden hvor behovet for kompetanse er skiftende, er det én ting som forblir det verktøyet du alltid har med deg; nemlig deg selv. For å utløse mer av potensialet i virksomheten gjennom deg selv er coaching et flott hjelpemiddel. Her viser vi deg hvordan.

Mai/juni 2020

Veien videre etter nedbemanning

Det å gjennomgå en nedbemanningsprosess er for de fleste bedrifter en krevende prosess. Det å kunne gjennomføre denne prosessen på en så smidig måte som mulig vil kunne gagne bedriften på mange måter. Mange tenker at prosessen ender når nedbemanningen er fullført, men gjør den egentlig det? Vi svarer klart nei på dette. Ønsker du å vite hvorfor, bør du definitivt få med deg dette webinaret. Opptak fra 02.06.2020

Onboarding i en digital hverdag

Onboarding kan være særlig krevende for alle parter når prosessen skal skje digitalt. For en nyansatt kan det blant annet bety hjemmekontor fra dag én, uten å kunne møte sin leder eller sine kollegaer fysisk. Anna og Maja snakker i dette webinaret om: - Suksesskriterier for en god onboarding - Hvordan det er å være nyansatt i en digital arbeidshverdag​ - Råd til deg som leder/HR i en digital onboarding - Konkrete tips til onboardingsprogram Opptak fra 27.05.2020

Lederskapskontrakten

Havnet du i ledelse, eller tok du valget? Uavhengig av dette er du ansvarlig for din rolle som leder. Det er her lederskapskontrakten kommer inn. Et mentalt verktøy som kan hjelpe deg på veien mot å bli en enda bedre leder. Anna Svanberg og Einar Wergeland-Jenssen vil gå igjennom lederskapskontraktens fire hovedområder: 1. Lederskap er et valg – Ta valget! 2. Lederskap er en forpliktelse – Forplikt deg! 3. Lederskap er hardt arbeid – Stå i det! 4. Lederskap er et fellesskap – Vær en del av det! Opptak fra 26.05.2020

Coaching - Hvorfor trenger vi det?

Begrepet coaching vekker mange assosiasjoner – til både idrett, terapi og damer i flagrende gevanter som snakker om følelser hele tiden. Litt karikert, kanskje? Ja, men samtidig er det forståelig når ikke coach er en beskyttet tittel. Dette forsøker vi i AS3 å gjøre noe med. Vi vil vise deg hvordan coaching kan være en målrettet, forretningsorientert prosess som skaper økt læring og handlekraft til å endre adferd. Einar Wergeland-Jenssen og Jannecke Bugge viser deg her hvordan coaching kan hjelpe deg til å prestere bedre! Opptak fra 19.05.2020

IDIOTENE PÅ HJEMMEKONTORET

Evidensbasert lederutvikling

I dette webinaret snakker Einar Wergeland-Jenssen, daglig leder i AS3 Transition, og Bjørn Solend, partner i AS3, om deres erfaringer med lederutvikling. Hvilke faktorer i lederutvikling bidrar til effekt? Hvilken etablert praksis innen lederutvikling gir lite effekt og hvilke endringer bør innarbeides for å skape bedre effekt. God ledelse er enormt viktig, men hvordan utvikler man seg som leder på den beste og mest effektive måten. Svarene får du nå. Opptak fra 12.05.2020

April

Avstandsledelse - En ny normalsituasjon

Å lede medarbeidere digitalt kan være krevende. Spesielt krevende kan det være når man ikke ser hverandre fysisk over lenger tid. Hvordan få til samhold i gruppen digitalt? Hvilke verktøy kan du som leder benytte deg av? Hvordan skape digital flyt? Utfordringene er mange, men Einar Wergeland-Jenssen og Anna Svanberg vil i dette webinaret vise deg vei i en krevende tid. Opptak fra 05.05.2020

Digital nedbemanning

Når man skal igjennom en krevende nedbemanningsprosess i bedriften er det i utgangspunktet mye en bør tenke på. Hvordan kommer de ansatte til å takle prosessen? Hvilke krav og rettigheter har man? Hvordan skal en ta de krevende samtalene? Dette er allerede problemstillinger som bør besvares. Prosessene blir ikke lettere når man i tillegg skal gjennomføre nedbemanningen digitalt! Jannecke Bugge og Richard Thorsen vil i dette webinaret forsøke å svare på noen av utfordringene man kan møte på. Opptak fra 28.04.2020

Hvordan lede usikre medarbeidere

Anna Svanberg og Einar Wergeland-Jenssen vil i dette webinaret snakke om hvordan lede medarbeidere som er usikre. I en tid preget av mye usikkerhet er dette et perfekt webinar for deg som ønsker å lære mer om hvilke utfordringer en leder kan møte, samt hvordan en på best mulig måte kan møte denne usikkerheten. Opptak fra 21.04.2020

Krevende samtaler digitalt

Anna Svanberg og Bjørn Solend vil i dette webinaret snakke om hvordan man som leder på best mulig måte kan gjennomføre de krevende samtalene digitalt. Hva er de vesentlige forskjellene, hvordan oppfattes de av medarbeideren, og hvilke verktøy kan en leder ta med seg inn i en slik samtale for å få gjennomført den på best mulig måte? Svarene får du her. Opptak fra 17.04.2020.

Internmobilitet

Vet du hvilken kompetanse virksomheten din trenger om 3 – 5 år? Hvem sitt ansvar er det å sørge for at den rette kompetansen er på rett plass til rett tid? Bjørn Solend og Jannecke Bugge snakker i dette webinaret om disse problemstillingene og mye mer. Opptak fra 14.04.2020

Avstandsledelse

Anna Svanberg og Jannecke Bugge vil i dette webinaret snakke om hvordan man på best mulig møte kan utføre god avstandsledelse. Sentrale temaer vil blant annet være: hvordan danne trygghet i team, hvordan håndtere bekymring, og problemstillinger rundt dette når man går inn i rollen som leder fra eksempelvis et hjemmekontor. Opptak fra 02.04.2020

Mars 2020

Kommuniser smartere gjennom dialog

Bjørn Solend og Anna Svanberg vil i dette webinaret komme med tips til hvordan man på best mulig måte kan kommunisere med hverandre. Sentrale temaer vil blant annet være: God feedback kultur, psykologisk trygghet, samt god kommunikasjon og dialog. Opptak fra 24.03.2020

Stress ved endring

Anna Svanberg og Einar Wergeland-Jenssen vil i dette webinaret fortelle om hvordan stress påvirker virksomheten. Hvordan monitorere stress? Hvordan støtte ledere i arbeidet med å følge med på og håndtere stressnivået i virksomheten? Samt hvilke digitale verktøy som finnes for å håndtere stress? Opptak fra 10.03.2020

Onboarding av nye ledere

Monica Lærum Svegård og Anna Svanberg vil i dette webinaret komme med tips til hvordan man onboarder ledere på en god måte. Sentrale temaer vil blant annet være: Suksesskriterier, forberedelse, håndtere overgangen og tips. Opptak fra 11.02.2020

Vanskelige medarbeidere

Det vil bli snakk om hvordan lederen kan motivere seg selv, hvordan håndtere medarbeidere som ikke presterer og om digitale løsninger kan dyktiggjøre ledere i vanskelige samtaler.

Hvordan følge opp medarbeidere med digitale løsninger

I dette webinaret gir Bjørn Solend tips til HR og ledere som har medarbeidere som ikke presterer tilfredsstillende. Det vil bli lagt vekt på god og tydelig kommunikasjon og råd om bruk av digitale verktøy for å støtte prosessen. Opptak fra 28.01.2020

Hvordan få til intern mobilitet?

Monica Lærum Svegård og Mats Langfeldt Dahlback vil i dette webinaret se nærmere på 6 hovedkategorier av tendenser som endrer måten vi jobber på i dag, og fremover. Opptak fra 05.12.2019

Lederutvikling "on demand"

Einar Wergeland-Jenssen og Mats Langfeldt Dahlback snakker om hvilke muligheter som finnes innen digital læring i lederutvikling, og om læring "on demand" gir bedre effekt. Opptak fra 21.10.2019

Kommuniser smartere gjennom dialog

Monica Lærum Svegård og Mats Langfeldt Dahlback snakker om feedback-kultur og coachende kommunikasjon. Opptak fra 19.11.2019

Er en god ned-bemanning mulig?

Seniorrådgiver Bjørn Solend snakker om blant annet forberedelse, kommunikasjon, ivaretakelse av ansatte, forventninger og juridiske krav rundt nedbemanning. Opptak fra 03.04.2019

Ha en fin dag! Oss i AS3
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger