Meld deg på våre webinarer!

Hvordan gjennomføre en god Nedbemanning?

Hvorfor er det så viktig med en god nedbemanning?

Fra en medarbeider møter opp på jobb første dag og frem til han eller hun ufrivillig pakker tingene sine for å søke nye utfordringer på en annen arbeidsplass, blir virksomhetens HR-policy målt og vurdert.

Ledelsens syn på medarbeiderne kommer særlig godt frem i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Det er ofte en sårbar, følelsesladet og potensielt konfliktutløsende situasjon som krever grundighet fra virksomhetens side. Nedbemanning berører ikke bare de som skal forlate virksomheten, men også de gjenværende medarbeiderne i betydelig grad. Har nedbemanningen foregått på en god måte? Spørsmålet blir diskutert i lunsjen blant medarbeiderne som blir igjen, ved familiesammenkomster i helgen, på telefonen med de overtallige medarbeideres bekjentskapskrets, og muligens også i mediene. Plutselig er det mange som vet hvordan virksomheten håndterte nedbemanningen.


Virksomhetens måte å gjennomføre nedbemanning på sender tydelige signaler til de gjenværende medarbeiderne og eksterne samarbeidspartnere. Nedbemanningspolicyen gir uttrykk for de verdiene og det menneskesynet som virksomheten bygger på og ønsker å profilere seg med. Virksomhetens verdier og menneskesyn gjennomsyrer ubevisst atferden i virksomheten. Det gjelder enten verdiene er formulert og fastsatt i en nedbemanningspolicy eller ikke.

Hvordan gjennomfører man en god nedbemanning?

For å skape en profesjonell nedbemanningsprosess er det viktig å planlegge hele prosessen både før, under og etter selve nedbemanningen. 

I tiden fra en nedbemanning blir kunngjort til nedbemanningen er gjennomført, er det vanlig med stort fall i produktivitet, og omfanget er ofte ukontrollerbart. God planlegging og konkret strukturering av nedbemanningsprosessen kan bidra til å motvirke dette fallet, samt de økonomiske konsekvensene nedbemanningen medbringer. I tillegg vil en god handlingsplan for nedbemanningsprosessen sørge for at ledelsen og HR behandler de ansatte med den respekt og verdighet som kreves, og fører til at ledelsen opprettholder sin kredibilitet og tillit.

Hva hjelper AS3 Transition deg og sin virksomhet med når man skal nedbemanne?

For å gjennomføre en god nedbemanning, planlegger vi i AS3 Transition tre faser. Det er essensielt å planlegge hva som skal skje før, under og etter nedbemanningen.

Fase 1: Før nedbemanning: Vi hjelper din bedrift til å forberede ledere, HR og tillitsvalgte som skal gjennomføre nedbemanningen. Vi bistår i konkret planlegging av nedbemanninggen. Ledelsen er ikke nødvendigvis komfortabel med situasjonen de skal håndtere, og det er derfor nødvendig å forberede dem på hvilke reaksjoner de kan møte og hvordan disse bør håndteres etter nedbemanning er offentliggjort.. Hva gjør vi: AS3 Transition tilbyr halvdagseminarer for toppledere, ledere og tillitsvalgte. Kontakt oss nedenfor om mer informasjon om workshop hvordan gjennomføre en god nedbemanning

Fase 2: Under nedbemanning: Å ta vare på menneskene som blir berørt sikrer en god nedbemanning. AS3 Transition. 

  • Informasjonsmøter etter offentliggjøring av en nedbemanning sikrer forståelse av hvorfor nedbemanningen skjer
  • Veivalgsmøter hjelper overtallige som kan velge sluttpakker eller å bli om å ta det riktige valget
  • Karriererågivning og outplacement hjelper overtallige ut i ny jobb

Fase 3: Etter nedbemanningen: Skap trygghet for gjenværende medarbeidere etter en nedbemanning. AS3 Transition kan hjelpe ledere og medarbeidere med å skape en felles retning etter en slik prosess. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat i skjemaet nedenfor eller ring oss: 815 51 855

Få profesjonell hjelp til nedbemanning

Kontakt oss og vi hjelper deg og din bedrift med en god nedbemanningsprosess

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger