Følg vår blogg!

sissel brune henriksen om Outlpacement

Vi møter deg med respekt

Med lang erfaring innen outplacement og karriererådgivning er noe av det viktigste å møte hver person med respekt og verdighet

I det første møtet i et outplacementprogram legger vi vekt på hvordan du har det. Vi kartlegger forventninger og sette rammer for den videre prosessen for at du skal finne drømmejobben.

Konfidensialitet

Det er særdeles viktig for meg at man kjenner seg trygg og kan stole på at det som behandles er konfidensielt. Det å etablere et godt og trygt miljø er essentielt i forhold til den videre prosessen.

Jeg behandler de ulike kandidater med respekt for den de er og for den situasjonen de er i. Det er viktig å få aksept for at det er en jobb som skal gjøres og at den enkelte må ta ansvar for sitt eget liv, men at jeg skal bistå både som motivator, coach og sparringspartner.

inspirerende rolle

Rådgiverrollen i AS3  Transition er spennende og utfordrende. Den setter krav til meg på mange ulike plan. Å møte personer med ulik bakgrunn og støtte dem mot nye mål er utrolig givende.

Det er inspirerende for meg å kunne bidra til at mennesker ser sin egen verdi og blir bevisst sin egen kompetanse.

"Å møte personer med ulik bakgrunn og støtte dem mot nye mål er utrolig givende." Sissel Brune Henriksen, Outplacementrådgiver i AS3
Sissel Brune Henriksen er seniorrådgiver i AS3 Norge

Ønsker informasjon om outplacement

Har du spørsmål om AS3s outplacement- og karriererådgivningsprogrammer?

Motta vårt faglige nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få mail med tips og råd rundt endringsprosesser!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger