Meld deg på våre webinarer!

Møt Signe Haver

Signe er seniorrådgiver innen endringsledelse, lederutvikling og outplacement i AS3 Transition.Signe har flere års erfaring innen ledelse, endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Essensen i ledelse er ikke hva du kan, men hva du gjør. Signe Haver, Rådgiver i AS3 Transition

Mennesker jobber med å lede mennesker. Mennesker blir ledet av mennesker. Det står mennesker i alle ender av enhver prosess – kommunikasjonsprosesser, endringsprosesser, utviklingsprosesser og omstillingsprosesser.

Du må trene for å bli en god leder.

Du blir ikke god leder av å lese en bok – du blir god leder av å trene på å lede.

Som et lite eksempel; hvem blir god i riverdance? Den gruppen som får utdelt en bok med beskrivelse av dansens opprinnelse og trinnene, eller gruppen som får anledning til å øve inn dansen i praksis?

Motstand til endring

Hva gjør at menneskene går sammen og hva gjør at de viser motstand?  Gode strategier er viktige, dog ikke mye verdt uten implementering. Det er menneskene som gjennomfører. Uten leders oversettelse av endringsideene til konkrete arbeidsoppgaver, handlinger og tydelige tankesett, så skjer det strengt tatt lite.

Selvinnsikt som leder

Som leder må du evne å se deg selv utenfra, forstå og forholde deg til egne reaksjonsmønstre, for å gjøre deg selv klar til å lede dine medarbeidere funksjonelt  og effektivt gjennom prosesser. Du må ta på den positivt nysgjerrige hatten din og søke å få innsikt i og derigjennom forstå dine medarbeideres individuelle perspektiver. Uten denne styringsinformasjonen leder du i blinde.

Hovedbudskapet mitt i ledertrening er selvinnsikt, erkjennelse og ydmykhet for andre menneskers kvaliteter.

Jeg er alltid nysgjerrig på hvem du er som leder og hvordan du bruker deg selv til å skape resultater gjennom andre.

  • Hva er lederplattformen din med verdiene dine i sentrum, filosofien din ut fra disse og videre ut i det konkrete;
  • Hvordan jobber du med menneskene?
  • Hva er ditt bidrag inn i virksomheten?
  • Hva er den opplevde verdien organisasjonen får av deg?
  • Hvordan er du i action?

Signe som rådgiver

Som rådgiver har jeg fokus på personens evner og talenter, og gjennom dialogen starter bevegelsen inn i det nye og kanskje litt ukjente. ”Det er summen av enkelthetene som er helheten”. Du leder individer, det er summen av individene som utgjør gruppen. Det er viktig å evne å kunne lede det enkelte mennesket for å kunne lede en gruppe.

Grunnleggende i all ledertreningen er at jeg bruker aktuelle utfordringer og konkrete situasjoner som lederen står i akkurat nå.

Oppsummert handler det om at ledere må selv være avklart i egen prosess og kunne forstå medarbeiderens perspektiv og stille krav som ivaretar bedriften for å:

  • Sikre relasjonen

  • Sikre medansvar

  • Sikre aksept

  • Sikre handling

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger