Følg vår blogg!

AS3 leverer gode resultater til våre kunder.

 

Les noen av våre kundecaser og lær mer om hvordan vi jobber.

Spar er en del av Kjøpmannshuset, her bilde av en Spar-butikk.

Kjøpmannshuset

Den norske dagligvarebransjen er preget av sterk konkurranse, mobilitet er derfor en nødvendighet for å kunne overleve. Kjøpmannshuset var nødt til å foreta store endringer for å møte markedets endringer, noe som betød omorganisering av organisasjonen og 25 tapte arbeidsplasser. AS3 bistod Kjøpmannshuset med praktisk trening i endringsledelse for alle med personalansvar, og outplacement for de overtallige.

Les mer
VG-avisen

Mediehuset VG

Tydelig lederskap i endringsprosesser: Endrede medievaner stiller store krav til mediehus som Verdens Gang. Innovasjonsevne har aldri vært viktigere, og organisasjoner som VG er derfor i konstant endring. For å imøtekomme forbrukernes krav, er VG avhengige av å kunne implementere endringer i høyt tempo, og det har vi i AS3 lagt til rette for.

les mer
AS3 Gresvig 3

Gresvig

Den norske sportsgiganten Gresvig stod overfor en omfattende reorganisering i et svært presset marked. To utfordrende år hadde satt sine spor, og behovet for endring hadde aldri vært større.

les mer