Følg vår blogg!

endringsledelse Sportsgiganten Gresvig i endring

Den norske sportsgiganten Gresvig stod overfor en omfattende reorganisering i et svært presset marked. To utfordrende år hadde satt sine spor, og behovet for endring hadde aldri vært større.

Med stadig tøffere konkurransesituasjon, ny markedsstrategi på vei og helt ny administrerende direktør, stod Gresvig - Norges største sportskonsern - i en tidligere ukjent situasjon; store endringer måtte til. 

Før endringsprosessene skulle utføres, leverte AS3 praktisk trening i endringsledelse for 60 ledere med personalansvar. Formålet med lederutviklingen var å skape interne endringsagenter, som skulle bidra til å skape felles forståelse for de kommende endringer.

Reorganiseringen av konsernet medførte at 100 medarbeidere fikk nye roller, og at 80 medarbeidere mistet jobben. Disse omfattende endringene krevde at nye team ble etablert, slik at konsernets forretningsstrategi kunne implementeres.

AS3 hjelper bedrifter med etablering av nye team, og kvalitetssikrer at de er skikket til å jobbe sammen mot forretningsmessige mål.

Etter kun ett år gav endringene økonomiske resultater: Omsetningen økte med ca. 100 millioner kroner.

"Vi hadde sett hvordan det kan gå når endringer ikke gjennomføres på rett måte - det ville vi ikke oppleve!" Kjersti Johansen, HR Direktør i Gresvig
AS3 Gresvig 3