Følg vår blogg!

Nedbemanning i Kjøpmannshuset Endte med en god prosess

Den norske dagligvarebransjen er preget av sterk konkurranse, mobilitet er derfor en nødvendighet for å kunne overleve. Kjøpmannshuset var nødt til å foreta store endringer for å møte markedets endringer, noe som betød omorganisering av organisasjonen og 25 tapte arbeidsplasser. AS3 Transition bistod Kjøpmannshuset med praktisk trening i endringsledelse for alle med personalansvar, og outplacement for de overtallige.

Kjøpmannshuset er et datterselskap under NorgesGruppen, og ivaretar interessene til over 1000 selvstendige kjøpmenn som driver Spar, Joker samt lignende nærbutikker. Den tøffe konkurransesituasjonen i bransjen førte til at endringer var nødvendig. Omsetningsveksten hadde de siste årene vært lavere enn lønnsveksten i Norge, og sentralledelsen var nødt til å gripe inn – nedbemanning var nødvendig.

Dette la vi i AS3 vekt på når vi jobbet med Kjøpmannshuset:

  • Å ivareta den menneskelige siden av endringer, ikke bare den forretningsmessige.
  • Praktisk trening av ledere, teori i seg selv skaper ikke trygt lederskap.
  • God planlegging og gode forberedelser fører til gode nedbemanningsprosesser.
  • Nedbemanning innebærer oppgaver før, under og etter selve prosessen.

Vi var tilstede gjennom nedbemanningen, og bistod med praktisk trening i endringsledelse før nedbemanningsprosessen, i tillegg til outplacement for de 25 overtallige medarbeiderne – som sørget for at flertallet var i ny jobb innen kort tid.

Helene Reitan i kjøpmannshuset under nedbemanningsrosessen
Vi stod overfor en omfattende endring, og vi var nødt til å formidle en av de tyngste beskjedene en arbeidstaker kan motta, til 25 dyktige ansatte Helene Renton Eidsvig, HR Direktør, Kjøpmannshuset

Last ned vår e-bok

En God Nedbemanning

Spar - en av butikkene rammet av nedbemanning