Følg vår blogg!

karriereutvikling i vg VG øker stadig tempoet

Endrede medievaner stiller store krav til mediehus som Verdens Gang. Innovasjon har aldri vært viktigere, og bedrifter som VG er derfor i konstant endring. For å imøtekomme forbrukernes krav, er VG avhengige av å kunne implementere endringer i høyt tempo. Det har AS3 lagt til rette for.

 

Siden 2003 har selskapet sett stadig dårligere resultater på bunnlinjen – annonseinntektene faller, mens det digitale medieforbruket er i sterk vekst.  Samtidig har VG vært blant de fremste i bransjen på innovasjon og nyskapning, og er derfor et av få mediehus som kan vise til positive resultater. For å holde takt med forbrukertrender i eksplosiv utvikling, valgte VG å inkludere AS3 i omorganisering og lederutvikling – slik at de kan møte forbrukernes behov raskere og mer presist enn tidligere.

Dette la vi i AS3 vekt på når vi jobbet med VG:

  • Styrke ledelsen for å sikre produktivitet .
  • Å gi ledere tid til selvrefleksjon i endringsprosesser, slik at de kan påvirke sine medarbeidere positivt gjennom egne handlingsmønstre.
  • Ledere gjennomgår transisjoner akkurat som medarbeidere – det er viktig å gi dem arbeidsrammer de er fortrolige med.
  • I endringsprosesser er det viktg å gi alle involverte muligheten til å velge om de ønsker å bli i bedriften eller ei.
«Det har vært et enormt skifte i medieforbruk , og vi har derfor behov for å utvikle nye arbeidsmetoder som hjelper oss med raskere implementering av endringer.» Nina Westgaard, Organisasjonsdirektør i VG
Mikrofon hos mediehuset Verdens Gang

Ønsker du mer informasjon om AS3 Transition og hvordan vi jobber?

Følg vår blogg og bli inspirert!

blogg