Følg vår blogg!

velkommen til våre kostnadsfrie Frokostseminarer

Feedback kultur i Stavanger 12. april

I et arbeidsliv med stadig høyere endringstempo vil særlig to organisatoriske egenskaper være essensielle:

Evnen til å jobbe effektivt (drift) og evnen til å tenke nytt (innovasjon). Fremtidens vinnere vil med høy sannsynlighet være de som evner å jobbe kostnadseffektivt og målrettet samtidig som de utforsker nye og ukjente muligheter.

Hva krever dette av ledere og medarbeidere?

Rådgiver og coach Turid Odette Aasen hos AS3 Transition inviterer til gratis frokostseminar i Stavanger 12. april.

Les mer og meld deg på her

seminar feedback kultur stavanger
Karriererådgiver Turid Odette Aasen

Feedback kultur i Oslo 13. april

I et arbeidsliv med stadig høyere endringstempo vil særlig to organisatoriske egenskaper være essensielle:

Evnen til å jobbe effektivt (drift) og evnen til å tenke nytt (innovasjon). Fremtidens vinnere vil med høy sannsynlighet være de som evner å jobbe kostnadseffektivt og målrettet samtidig som de utforsker nye og ukjente muligheter.

Hva krever dette av ledere og medarbeidere?

Organisasjonspsykolog og fagansvarlig for endringsledelse Yngvar Sjoner hos AS3 Transition inviterer til gratis frokostseminar i Oslo 13. april.

Les mer og meld deg på her

seminar Feedback kultur - oslo
Yngvar Sjoner - endringsleder

Hvordan fremme trivsel og redusere stress 

i Oslo 19. april

  • Hva er årsakene til at stress blir et stadig større problem i norske virksomheter?
  • Hvordan kan virksomheter jobbe for å fremme trivselen og redusere risiko for stress?
  • Hvordan sikrer man at medarbeidere tar ansvar for egen trivsel?

Seniorrådgiver Kristin Weholt og organisasjonspsykolog Einar Wergeland-Jenssen hos AS3 Transition inviterer til gratis frokostseminar i Oslo 19. april. Seminaret livestreames.

Les mer og meld deg på her

seminar trivsel og arbeidsglede
Kristin Weholt

Feedback kultur i Bergen 27. april

I et arbeidsliv med stadig høyere endringstempo vil særlig to organisatoriske egenskaper være essensielle:

Evnen til å jobbe effektivt (drift) og evnen til å tenke nytt (innovasjon). Fremtidens vinnere vil med høy sannsynlighet være de som evner å jobbe kostnadseffektivt og målrettet samtidig som de utforsker nye og ukjente muligheter.

Hva krever dette av ledere og medarbeidere?

Rådgiver og coach Martine Auestad Langberg og outplacementrådgiver Tore Næss hos AS3 Transition inviterer til gratis frokostseminar i Bergen 27. april.

Les mer og meld deg på her

seminar feedback kultur bergen
Karriereveilder i Bergen, Tore Næss

AS3 Transitions nyhetsbrev

Motta vårt faglige nyhetsbrev!