Følg vår blogg!

velkommen til våre kostnadsfrie Frokostseminarer

Hvordan styrke trivsel og forebygge stress? Seminar i Oslo, Stavanger og Bergen.

Aktuelle temaer:

 • Hva er årsakene til at stress blir et stadig større problem i norske virksomheter?
 • Hvordan kan virksomheter jobbe for å styrke trivselen og redusere risiko for stress?
 • Hvordan sikrer man at medarbeidere tar ansvar for egen trivsel?

Mer informasjon finner du her: 

Oslo 25. september

Bergen 27.september

HR-rollen og digitalisering.
Følger du og dine kollegaer med?
Seminar 9. oktober.


Aktuelle temaer:

 • Trender innen HR med fokus på digitalisering
 • Ideer og innspill til hvordan digitalisere f.eks. lederutvikling, opplæring og medarbeiderutvikling.
 • Hvordan kan man ta det første steget mot et sterkere digitalt tankesett hos den enkelte HR-medarbeider
 • E-læring et riktig steg i digital retning? 

Les mer
Mats Langfeldth Dalback.
bilde av Bjørn Solend

Vanskelige medarbeidere

Hvordan effektivisere ledere gjennom digitale løsninger?

Seminar 23.oktober

Aktuelle temaer: 

 • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan kan vi få lederne til å ta fatt på de vanskelige samtalene?
 • Hva er en sviktende eller mangelfull arbeidsprestasjon?
 • Hvordan håndterer man medarbeidere som ikke presterer i henhold til virksomhetens krav og vilkår? Finnes det eksempler på gode fremgangsmåter for oppfølgning?
 • Kan digitale løsninger dyktiggjøre ledere i vanskelige samtaler?les mer

Hva er trivselsledelse?

Seminar 27. november

Aktuelle temaer:

 • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan kan vi få lederne til å ta fatt på de vanskelige samtalene?
 • Hva er en sviktende eller mangelfull arbeidsprestasjon?
 • Hvordan håndterer man medarbeidere som ikke presterer i henhold til virksomhetens krav og vilkår? Finnes det eksempler på gode fremgangsmåter for oppfølgning?
 • Kan digitale løsninger dyktiggjøre ledere i vanskelige samtaler?

 

les mer

AS3 Transitions nyhetsbrev

Motta vårt faglige nyhetsbrev!