Følg vår blogg!

velkommen til våre kostnadsfrie Frokostseminarer og webinarer

Administrerende direktør Einar Wergeland-Jenssen

Lederutvikling "on demand"

I dette webinaret ser Einar Wergeland-Jenssen, daglig leder i AS3, nærmere på:

 • Hvilke muligheter gir digital læring i lederutvikling?
 • Hvorfor gir læring «on demand» bedre effekt?
 • Noen praktiske eksempler: Hvordan trene ledere i å håndtere krevende medarbeidere? Hvordan gi virkningsfull feedback?

Tirsdag 25. februar

les mer og meld deg på

Stress ved endring

I dette webinaret snakker Anna Svanberg, seniorrådgiver i AS3, og Einar Wergeland-Jenssen, daglig leder i AS3 Transition, om følgende:

 • Hva vet vi om stress i forbindelse med økt endringstakt?
 • Hvordan støtte ledere i arbeidet med å følge med på og håndtere stressnivået i virksomheten?
 • Verktøy for å monitorere stress

Tirsdag 10. mars

les mer og meld deg på

Hvordan kommunisere smartere gjennom dialog

I dette webinaret vil Monica Lærum Svegård, rådgiver i AS3, og Bjørn Solend, partner i AS3, blant annet snakke om: 

 • Hva kjennetegner god feedback, og hvordan kan det bidra til endring?
 • Coachende kommunikasjon og dialog som et verktøy for feedback
 • Kort gjennomgang av digital løsning

Tirsdag 24. mars

les mer og meld deg på

Intern mobilitet

I dette webinaret ser Jannecke Bugge, leder for Karriereutvikling og nedbemanning i AS3, og Monica Lærum Svegård, rådgiver i AS3, nærmere på:

 • Trender som endrer måten vi jobber på, og hvordan de påvirker krav til kompetanse
 • Hvilken type organisasjonskultur kan støtte oppunder intern mobilitet?
 • Hvordan skape og legge til rette for at kompetanseutvikling blir et gjensidig ansvar?

Tirsdag 14. april

les mer og meld deg på

Hvordan jobber vi evidensbasert med lederutvikling?

I dette webinaret snakker Einar Wergeland-Jenssen, daglig leder i AS3 Transition, og Bjørn Solend, partner i AS3, om deres erfaringer med lederutvikling: 

 • Hvilke faktorer i lederutvikling bidrar til effekt?
 • Hvilken etablert praksis innen lederutvikling gir lite effekt og hvilke endringer bør innarbeides for å skape bedre effekt?
 • Hvordan kan digitale verktøy øke effekten på ulike lederutviklingsprogram?

Tirsdag 21. april

les mer og meld deg på

Coaching

- Hvordan utløse potensialet i en virksomhet?

Jannecke Bugge, leder for Karriereutvikling og nedbemanning i AS3, og Monica Lærum Svegård, rådgiver og fagansvarlig for coaching i AS3, vil i dette webinaret diskutere:

 • Hvordan AS3 definerer coaching
 • Hva coachende lederskap er, og hvordan det kan stimulere til bedre utnyttelse av medarbeidernes potensial
 • Coachingsamtaler som et problemløsningsverktøy i hverdagen

Tirsdag 5. mai

les mer og meld deg på

Havnet du i ledelse, eller tok du valget?

Einar Wergeland-Jenssen, daglig leder i AS3 Transition, og Anna Svanberg, seniorrådgiver i AS3, vil i dette webinaret gå nærmere inn på lederskapskontraktens fire områder:

 • Lederskap er et valg – Ta valget!
 • Lederskap er en forpliktelse – Forplikt deg!
 • Lederskap er hardt arbeid – Stå i det!
 • Lederskap er et fellesskap – Vær en del av det!

Tirsdag 19. mai

les mer og meld deg på

Veien videre etter nedbemanning

Jannecke Bugge, leder for Karriereutvikling og nedbemanning i AS3, og Richard Thorsen, seniorrådgiver i AS3, holder siste webinaret før sommeren. De skal snakke om blant annet:

 • Hvordan støtte ledere i å samle troppene?
 • Hvordan unngå at det vokser frem subkulturer
 • Hvor lang tid skal vi forvente at det tar før produksjonsnivået hos de ansatte er tilbake til normalen?

Tirsdag 2. juni

les mer og meld deg på

Har du ikke mulighet til å se webinaret?

Vi tar opp alle webinarene og legger det ut på våre nettsider. Trykk deg inn på linken om du ønsker å se et tidligere webinar.

se opptak her

AS3 Transitions nyhetsbrev

Motta vårt faglige nyhetsbrev!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger