Følg vår blogg!

Hvordan gi feedback? Frokostseminar Oslo og Stavanger

Gir du god feedback? Ser du ønsket atferdsendring?

I virksomheter med god læringskultur er feedback en viktig del av lederes og medarbeideres hverdag. Å ha et growth mindset gjør at man kan ta tilbakemeldinger og bearbeide disse.

For at arbeidet i en gruppe på to eller flere skal bli effektivt og fungere, kreves gode mellommenneskelige relasjoner. Et av de viktigste aspektene i denne sammenhengen er å kunne gi og ta feedback; positiv så vel som negativ, og gjennom det skape en direkte og åpen kommunikasjon. Ledere må kunne gå foran som et godt eksempel, men det er ikke alltid lett å gi feedback, iallfall ikke om den er negativ. Måten feedbacken blir håndtert av den som mottar feedbacken er også viktig om man skal forbedre atferd. 

Å endre atferd er ofte vanskeligere enn man skulle tro. 

I dette frokostseminaret vil vi vise hvor viktig feedback-kultur er for at medarbeidere skal kunne endre uønsket atferd. På den annen side må man ha et growth mindset og være åpen for å endre måten man jobber på. Å innse at man ikke gjør ting optimalt og at man har forbedringsområder er essentielt for at feedbacken man får fører til forbedring.

Agenda

  • God feedback-kultur v/Yngvar Sjoner
    • Læringskultur og growth mindseth
  • Coaching som et verktøy til feedback v/Sissel Brune Henriksen i Oslo/Turid Odette Aasen i Stavanger
    • Et godt råd er kanskje ikke alltid den beste løsningen...

Tid og sted

Stavanger: Torsdag 19. oktober 2017 kl 0830 - 1030 | Sted: Luramyrveien 40, Stavanger

Påmelding: I skjemaet under

Seminaret er forbeholdt ledere og HR

Transition coach

Bli en bedre leder - og ta en coach utdannelse

Transition coaching

Påmelding

Feedback og coaching

Foredragsholdere

19. oktober i Stavanger

Yngvar Sjoner - endringsleder

I Oslo og Stavanger:

Yngvar Sjoner

Yngvar har 22 års erfaring som organisasjonspsykolog, leder-/ organisasjonsutviklingskonsulent og senior HR-leder, hvorav 18 er i internasjonal og flerkulturell sammenheng.

Yngvar har fokusert på lederutvikling og organisasjonsutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis. Hans brede erfaring og tunge faglige utgangspunkt gjør at han evner å hjelpe ledere til å skjære igjennom for å kunne lykkes med det vesentligste i endrings- og utviklingstiltakene i organisasjonen.

Blogg: Hvordan endre atferd
Karriererådgiver Turid Odette Aasen

Stavanger 19. oktober

Turid Odette Aasen

Turid er sertifisert transition coach på nest høyeste nivå. 

Leder for Bemanningsbyraaet Stavanger, Anette Wilstrup

Anette Wilstrup

Daglig leder i Bemanningsbyaaet Stavanger