Følg vår blogg!

heldagsseminar 12.januar 2017 Design Thinking

Design Thinking er en praktisk, menneskesentrert, prototypedrevet metodikk for innovasjon som er utviklet for å løse komplekse problemstillinger med kunden i fokus. Det kan være utvikling av nye produkter, tjenester, utforming av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye prosesser. Design Thinking er grunnleggende tverrfaglig og kobler sammen design, teknologi og økonomi til et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

Design Thinking Workshop
Gled dere til en engasjerende og ’hands-on’ workshop. Vi vil selvfølgelig gå igjennom teorien og metodikken – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen. I små grupper på 4-6 personer vil du avdekke brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing.

Målsetning med design thinking workshopen
En inspirerende læringsprosess hvor du får bedre forståelse for hvordan Design Thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger – og hjelpe deg til å tenke nytt. Kunnskap og verktøy du kan ta i bruk i din organisasjon. Empati, analyse, inspirasjon og nye ideer. Design Thinking workshop er en dynamisk blanding av korte moduler av teori og metodikk, blandet med praktiske øvelser, gruppeoppgaver og interaktiv læring.

Praktisk
Fasilitator: Ingunn Aursnes

Dato: 12. januar

Varighet: 09:00 – 16:00
Antall deltagere: Max 16 personer

Pris per deltaker: 3.500,- eks MVA

For mer informasjon, kontakt Jannecke Bugge. Mail: jabl@as3.no

Påmelding i skjemaet under.

Ingunn Aursnes

Ingunn Aursnes er rådgiver og konsulent i Design Thinking Innovasjon med bred erfaring innen brukerfokusert innovasjon, forretningsutvikling og omstilling.

Hun er en kunnskapsrik og erfaren workshop-fasilitator og engasjerende foredragsholder. I tillegg er hun mentor og veileder for Design Thinking  Master Exec. studenter, samt arrangerer årlige innovasjonsturer for norske innovasjonsklynger.

Ingunn har Master Exec. utdannelse innen Design Thinking som er et tverrfaglig samarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen. I tillegg har hun Master of Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI og lang erfaring som leder i flere internasjonale merkevarebedrifter.

Ingunn Aursnes

Relevante lenker

Om Design Thinking

Design Thinking Innovasjon